Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại Tân Sỏi

Chiều  ngày 14/5/2018, Ban Pháp chế HĐND huyện do ông Vũ Hồng Hà, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra  Huyện ủy – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã về  giám sát về việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giai đoạn (2016 - 2017) trên địa bàn xã Tân Sỏi. 
Trong 2 năm 2016 và năm 2017, Công an xã Tân Sỏi đã nhận  20 tin  tố giác, kiến nghị khởi tố của công dân. Trong đó: có 18 tin báo, tố giác do công dân, cơ quan, đơn vị chuyển đến và 02 tin do cơ quan Công an trực tiếp phát hiện.
Kết quả: Công an xã đã xử phạt hành chính 01 vụ, số vụ việc còn lại đã hòa giải tại cơ sở. Mặc dù không có vụ việc lớn xảy ra, song bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần phải khắc phục đó là: Tình trạng để tố giác, tin báo kéo dài quá thời hạn giải quyết vẫn còn xảy ra; việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết có lúc còn chưa kịp thời; việc phân loại tố giác, tin báo tội phạm còn chưa chính xác; trình tự thủ tục giao, nhận trong việc chuyển tố giác, tin báo về tội phạm chưa bảo đảm, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn thiếu thủ tục, chưa thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tin báo tố giác…
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đ/c Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả của xã Tân Sỏi đã thực hiện được trong 2 năm qua, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị xã Tân Sỏi tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát; Cấp ủy, chính quyền xã  tăng cường kiểm tra, giám sát các tin tố giác của công dân; Việc nhận các tin tố giác của nhân dân là rất quan trọng, góp phần vào việc bảo vệ ANCT – TTATXH tại địa phương./.
Chu Hoa