Skip to main content

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Yên Thế

Thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về xây dựng báo cáo đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chiều ngày 06/6/2018, tại phòng họp Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Luyến - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã về làm việc với đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND và các phòng, ban, cơ quan có liên quan của huyện Yên Thế. Cùng đi với đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy có các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Chánh Thanh tra, Trưởng Công an, Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH huyện và lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác nội chính Văn phòng Huyện ủy.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của BTV Huyện ủy Yên Thế trong gần 02 năm qua trên địa bàn huyện. Đồng thời, nghe các phòng, ban, cơ quan có liên quan của huyện báo cáo, làm rõ một số nội dung theo gợi ý và những kết quả nổi bật đã đạt được của huyện trong việc thực hiện Nghị quyết. Trong đó, có công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị; việc xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của BTV Huyện ủy; công tác thanh tra, kiểm tra PCTN; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc điều tra, khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn, việc cải cách hành chính; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ diện BTV Huyện ủy và UBND huyện quản lý...
Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự phối hợp, tạo điều kiện của BTV Huyện ủy đối với Đoàn công tác; cũng như việc chuẩn bị báo cáo và các loại tài liệu liên quan phục vụ Đoàn. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết đảm bảo đến các thôn, bản, phố; việc nêu gương, việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện BTV Huyện ủy, đảng viên, các khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện; đồng thời, đề nghị cơ quan tham mưu bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo./.
 
Tuấn Sang