Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Đông Sơn

Chiều ngày 23/4, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT - XH làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2017 - 2018 tại xã Đông Sơn.
Qua đánh giá, hệ thống giao thông của xã Đông Sơn được chia làm 03 loại gồm đường huyện, đường liên xã và đường liên thôn. Toàn xã có 47 tuyến, với tổng chiều dài trên 86,21 km. Trong đó có tuyến đường huyện 292 đi qua địa bàn xã có tổng chiều dài trên 13 km; đường trục liên thôn, liên xã dài 35,67km và trục đường nội đồng và ngõ dài 37,54km. 
Trong hơn hai năm qua, xã Đông Sơn đã luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, duy tu, bảo trì các tuyến đường trên địa bàn. Đặc biệt trong hai năm 2017, 2018, địa phương đã chủ động lồng ghép nhiều chương trình đẩy nhanh tiến động cứng hóa đường giao thôn nông thôn. Cụ thể toàn xã đã cứng hóa thêm được trên 15 km, nâng tỷ lệ hệ thống đường bộ trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 60%. Công tác duy tu, bảo trì hàng năm cũng đã được trển khai cho san lấp và nạo vét hàng trăm mét khối ổ gà và rãnh thoát nước, đặt trên 300 tầm cống qua đường, phát quang hàng chục km hành lang… 
Tuy nhiên qua giám sát cũng cho thấy, việc tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là các hộ ven đường về công tác bảo vệ đường giao thông còn hạn chế. Hiện trên địa bàn toàn xã có trên 60 hộ có khoảng gần 100 chiếc máy bóc gỗ lấn chiếm hành lang giao thông và để rác thải làm tắc kênh mương; mặc dù hàng năm xã đã chi phí rất nhiều tiền để đào rãnh thoát nước xong sau mỗi trận mưa, hệ thống kênh mương lại bị lấp đầy… 
 Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - xã hội đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đông Sơn đã tích cực góp công, góp tiền để cứng hóa hệ thống đường giao thông. Thời gian tới đồng chí đề nghị Đông Sơn cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân tiếp tục hiến đất và thu nộp tiền đối ứng; xây dựng quy chế cụ thể về quản lý đường giao thông; hàng năm cần có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường; nên nghiên cứu chia các tuyến đường cho các ban, đoàn thể xã để quản lý và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, tuổi thọ của hệ thống đường giao thông trên địa bàn./.
  
Chu Hoa