Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát phòng kinh tế hạ tầng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Sáng 25/4, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, trưởng Ban kinh tế xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã năm 2017, 2018 tại phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
Hiện nay trên địa bàn huyện có 22 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 154,22 km, trong đó có hơn 125 km đã được cứng hóa, đạt tỉ lệ 81,1%; 898 km đường xã, đường thôn, xóm và nội đồng… Mạng lưới giao thông đường bộ đã phục vụ đắc lực cho hoạt động đi lại, giao thương của người dân các địa phương trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã luôn được quan tâm. Năm 2017, 2018 Phòng kinh tế và hạ tầng huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 06 công văn, kế hoạch liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đối với công tác nâng cấp và bảo trì các công trình giao thông đường bộ, đã thực hiện bảo trì, bảo dưỡng 9 công trình đường huyện với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hàng năm huyện đều có kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tháng cao điểm làm đường giao thông và nạo vét kênh mương. Đã hỗ trợ các xã, thị trấn hơn 300 triệu đồng để san gạt lề đường và nạo vét rãnh dọc hai bên đường huyện, đường trục xã…
Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong 2 năm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện cải tạo, nâng cấp 12 tuyến đường trục xã, đường nội đồng trên địa bàn huyện với tổng chiều dài 15,83 km, tổng mức đầu tư 24,71 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện. Đến nay 100% các công trình đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng thời gian và thiết kế được duyệt. 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Phòng kinh tế hạ tầng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để người dân tự ý lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, xã để nâng cao chất lượng, tuổi thọ các công trình giao thông. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện./.
                                                                     Quang Huy