Skip to main content

Ban Kinh tế- Xã hội giám sát tại xã Xuân Lương

Sáng ngày 22/4, Ban KTXH (HĐND huyện) do đ/c Nguyễn Văn Tuyền – Trưởng BTC Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về thực hiện các quy định của Pháp luật về quản lý và bảo vệ; nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, xã tại xã Xuân Lương năm 2017, 2018.
Xuân Lương là xã vùng cao, hệ thống giao thông đường bộ có tổng chiều dài 90km và đặc biệt có tuyến Quốc lộ 17 chạy qua. Trong thời gian qua địa phương luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ hệ thống các đường trục xã, trục thôn, liên thôn, nội đồng. Hàng năm, Lãnh đạo xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với trưởng các thôn/ bản kiểm tra, quản lý hành lang đường bộ, phân cấp, phân đoạn bảo trì. Năm 2017, tổ chức kiểm tra 25 hộ, không có trường hợp nào xây dựng vi phạm hành lang; năm 2018 kiểm tra 19 hộ có báo cáo xây dựng và xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuần tra, xử lý trên tuyến quốc lộ qua địa bàn thông qua các đợt kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất. 
Cùng với đó, xã Xuân Lương cũng huy động lực lượng, vật tư, thiết bị để tu bổ, sửa chữa các đoàn đường giao thông bị hư hỏng. Năm 2017 và 2018, đắp vá ổ gà được trên 120m3 đất; phát dọn và cắt tỉa 250 cây xanh trên các tuyến đường trục xã, thôn, bản. Đối với công tác nâng cấp và bảo trì các công trình đường giao thông đường bộ, xã Xuân Lương đã làm chủ đầu tư thực hiện tốt các công trình, tiêu biểu trong năm 2018 như: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Lung – Thác Ngà; san gạt mặt đường, lề đường các tuyến trục xã; công trình đường bê tông Cầu Nhãn – Làng Trên – Đồng Gia giai đoạn 1 và 2. Qua thống kê, cũng trong năm 2018, xã đã cứng hóa được trên 10,8 km đường bê tông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Qua kiểm tra giám sát thực tế tại cơ sở, Đoàn giám sát của Ban KT-XH (HĐND huyện) ghi nhận và đánh giá cao về công tác quản lý bảo vệ, xây dựng các công trình giao thông đường bộ của xã Xuân Lương. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới từ phong trào làm đường giao thông theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, các đồng chí trong đoàn cũng đề nghị lãnh đạo địa phương cần đặc biệt chú trọng quan tâm đến công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ hệ thống giao thông trên địa bàn cho nhân dân thông qua hệ thống như: loa đài của xã, thôn; các hội nghị, các cuộc họp. Từ đó để người dân hiểu, biết và có ý thức trong bảo vệ kết cấu đường giao thông đường bộ. Đồng thời, giao cho các tổ chức, đoàn thể phục trách các đoạn đường và thường xuyên huy động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia tu sửa, phát dọn hành lang giao thông, khơi thông cống rãnh để tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn sáng – xanh – sạch – đẹp./.
Thanh Luân