Skip to main content

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát kết quả cung ứng thanh toán xi măng theo Nghị quyết số 07/2017 - HĐND tỉnh Bắc Giang

Ngày 04/01/2018, đoàn kiểm tra Ban kinh tế - ngân sách HĐND Bắc Giang do đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát kết quả cung ứng, thanh toán xi măng và đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang tại huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đinh Công Hưng, PCT HĐND huyện; Thân Minh Sâm, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng kinh tế - hạ tầng, Văn phòng HĐND, UBND huyện. Trước khi vào làm việc, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại xã Tân Hiệp và xã An Thượng.
Thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND và kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Yên Thế đã ban hành văn bản triển khai tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua rà soát của các xã, thị trấn, năm 2017, toàn huyện đăng kí thực hiện cứng hóa 10,11km đường giao thông nông thôn. Theo đó, UBND huyện đã lồng ghép cơ chế hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh với cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 26 của HDND huyện Yên Thế; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù cho các đối tượng là Chủ tịch UBND, công chức giao thông- thủy lợi, kế toán ngân sách, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản thuộc UBND các xã, thị trấn; tiến hành phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng cho UBND các xã, thị trấn với tổng kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng. Ngoài nguồn vốn của tỉnh, UBND huyện còn hỗ trợ cho các xã, thị trấn hơn 1,17 tỉ đồng để đầu tư xây dựng đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng… 
Kết quả đến hết ngày 31/12/2017, các xã nhận xi măng đã cứng hóa được hơn 1,9km, đạt 18,5% kế hoạch; hỗ trợ được hơn 661 tấn xi măng, đạt 32,33%; tổng kinh phí đã thanh toán cho nhà cung ứng trên 457 triệu đồng, đạt 77,32%. Nhìn chung, các công trình đã thực hiện đều đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn, kết cấu kỹ thuật và chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để hướng dẫn chỉ đạo và giải quyết những khó khăn vướng mắc; việc bố trí phân bổ kinh phí hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán hỗ trợ xi măng được thực hiện đúng theo quy định…v.v.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 07 của HDND tỉnh, đồng thời chỉ ra một số khó khăn vướng mắc, như: việc cung ứng xi măng chưa đáp ứng được nhu cầu; phân bổ nguồn vốn chậm; khối lượng thực hiện đạt thấp… Đồng chí đề nghị, cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp một phần kinh phí đối ứng xây dựng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, huyện cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng xi măng cung cấp đủ theo kế hoạch; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường giao thông nông thôn. Phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2018 thực hiện hoàn thành 70% kế hoạch. Đối với các ý kiến, kiến nghị của huyện, đoàn tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh xem xét giải quyết./. 
 
                                                                    Quang Huy