Skip to main content

Ban Dân vận Huyện ủy triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Chiều 06/7/2018, tại hội trường UBND thị trấn Bố Hạ, Ban dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý II, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận quý III năm 2018 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và 02 năm thực hiện Nghị quyết 110 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về công tác dân vận; Nghị quyết số 81 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện; các đồng chí là trưởng khối dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện. 
Quý II năm 2018, Ban dân vận Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy ban hành 07 văn bản kế hoạch và báo cáo, đồng thời chủ động ban hành các kế hoạch, công văn, quyết định về công tác dân vận; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý. Công tác phối hợp luôn được chú trọng thực hiện, đã phối hợp với Thường trực HĐND tham gia giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương, công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017; phối hợp với UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn huyện thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt trong quý, Ban dân vận Huyện ủy đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Khối dân vận Đảng ủy xã Tiến Thắng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, huyện về xây dựng “Công viên nghĩa trang An Phúc viên” tại xã Tiến Thắng… 
Bên cạnh đó, trong quý II Khối dân vận các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến học tập Nghị quyết, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh triển khai “Năm dân vận chính quyền”, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; vận động quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội…
Phát huy những kết quả đạt được, quý III năm 2018, Ban dân vận Huyện ủy và các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình và điển hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phát huy vai trò hòa giải ngay từ cơ sở, không để điểm nóng xảy ra…/.
 
 
Quang Huy