Skip to main content

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2018

       Sáng ngày 09/10/2018, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV và phát động tháng dân vận năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Thân Văn Trường - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy.
          Trong quý III, Ban Dân vận Huyện ủy và cơ sở đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, nổi bật là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực nắm tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện về cứng hóa đường giao thông nông thôn; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cho xuất bản cuốn Kỷ yếu Ban Dân vận Huyện ủy "23 năm xây dựng và trưởng thành"; phát động và tổ chức hội thi báo chí viết về công tác dân vận với 23 tác phẩm tham gia. Tiếp tục duy trì các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng.  Phối hợp nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Đồng Lạc; tích cực tham gia với các ngành tăng cường kiểm tra đôn đốc cơ sở, đối thoại với nhân dân và giải quyết mâu thuẫn giữa người dân xã Đồng Tiến với các Công ty lâm nghiệp. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ổn định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định.
        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác dân vận tại địa phương, đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian tới như: Quan tâm điều chỉnh chức danh không chuyên trách cấp xã, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ cứng hóa đường giao thông nông thôn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế tích cực tham gia trồng cây vụ đông trong khung thời vụ và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp có hiệu quả. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.
        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Yên Thế đã đạt được trong công tác dân vận. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Công khai minh bạch, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ngay từ cơ sở và tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. 
      Cũng nhân dịp này Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức phát động thi đua "Tháng Dân vận" năm 2018./.
 
Trung Hiếu