Skip to main content

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 25/6/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nông Văn Tâm, PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật trong Đảng thuộc Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ; kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác thu chi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những công việc Ban thường vụ Huyện ủy đã giải quyết trong quý II/2018…
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, 7/16 chỉ tiêu đạt trên 90%. 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế xã hội huyện tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,9%, đạt xấp xỉ 99% chỉ tiêu Đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 03 xã về đích nông thôn mới; sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 79,71%, đạt 90,57% chỉ tiêu Đại hội; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, quản lý nhà nước về y tế được quan tâm. Đến nay có 19/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân được nâng lên… 
Những kết quả đó đã tạo tiền đề, động lực quan trọng để Ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trước mắt, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ; hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu dân cư Trung tâm xã Phồn Xương, Xuân Lương, Khu liên hợp thể thao huyện; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương… đưa huyện Yên Thế phát triển toàn diện và bền vững./.
 
Quang Huy