Skip to main content

10 thành tựu nổi bật của Đảng bộ Yên Thế năm 2018

Năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đưa Yên Thế tiếp tục phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn 2015 - 2020.
1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,41%, đạt 100,24% KH. An ninh lương thực được đảm bảo, nhiều loại cây, con hàng hóa địa phương có thế mạnh được khai thác có hiệu quả. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 39.000 tấn, đạt 104,07% KH; sản lượng quả tươi ước đạt trên 20.000 tấn, trong đó vải thiều đạt 11.440 tấn; sản lượng chè búp tươi 4.275 tấn. Tổng đàn gia cầm 4,3 triệu con (tổng đàn gà 4 triệu con). Khai thác 1.149 ha rừng, với 92.000 m3 gỗ và 17.010 ste củi. 
2. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm, triển khai đồng bộ. Năm 2018, triển khai thực hiện 61 danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển 12,917 tỷ đồng. Xã Hương Vĩ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018, các xã còn lại mỗi xã đều hoàn thành từ 1-2 tiêu chí/năm. Chỉ đạo đẩy mạnh việc cứng hóa đường giao thông nông thôn (đến nay đã thực hiện được 100 km/167,84 km); diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể.  
3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ và thị trường có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ ước thực hiện 1.638 tỷ đồng, đạt 100% KH tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ ước đạt 1.940 tỷ đồng, tăng 150,7% so với cùng kỳ năm 2017.
4. Thu ngân sách tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 128,44 tỷ đồng, đạt 128,6% dự toán. Tổng số vốn huy động của hệ thống ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện năm 2018 ước đạt 1.648,4 tỷ đồng, tăng 278,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 398,02 tỷ đồng, đạt 128,4% KH năm; đã giảm được 21,68/26,8 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản, đạt 80,9% số nợ được tính đến 31/12/2017.
5. Thu hút đầu tư được tăng cường. Đã thu hút nhà đầu tư lập 06 dự án, với tổng mức đăng ký 487,8 tỷ đồng, đến nay các dự án đang được triển khai thực hiện; thành lập mới 06 hợp tác xã (03 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Tổ chức chuyển giao công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cho HTX Dịch vụ nông nghiệp - môi trường và xây dựng Yên Thế; đưa vào vận hành hệ thống lò đốt rác công nghệ cao và các công trình phụ trợ. 
6. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, đẩy mạnh. Tỷ lệ phòng học kiên cố bậc mầm non đạt 81,9%, bậc phổ thông đạt 97,6%; có 55/67 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 13,47% (giảm 0,51% so với năm 2017); không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. 20/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Năm 2018, trên địa bàn huyện thu hút 8,5 vạn lượt du khách đến dự các lễ hội và thăm quan. Xây dựng 01 cổng chào tuyên truyền điện tử, 01 cột đèn trang trí tại khu vực thị trấn Cầu Gồ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,3%; thôn, bản, phố văn hóa đạt 70,2%. Tạo việc làm mới cho 2.168 lao động, đạt 118,5% KH năm; giới thiệu 283 lao động đi xuất khẩu, đạt 101% KH năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,98%; tỷ lệ người dân có BHYT đạt 98,09%...
7. ANCT-TTATXH được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2017. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo được thực hiện có hiệu quả; các vụ việc bức xúc được giải quyết ngay tại cơ sở. Tình hình dư luận nhân dân ổn định.
8. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
9. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên. Trong năm, đã lãnh đạo hoàn thành 10/10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong năm, kết nạp 161 đảng viên, đạt 107,33% KH, tỷ lệ trưởng thôn, bản, phố là đảng viên chiếm tỷ lệ 66,5% và đạt 106,1% KH; thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đối với 01 đơn vị (TT Cầu Gồ). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Năm 2018, các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở kiểm tra việc chấp hành đối với 39 tổ chức đảng và 149 đảng viên; giám sát 42 tổ chức đảng và 79 đảng viên.
10. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã sâu sát, quyết liệt hơn; lề lối, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, chỉ đạo tổ chức thực hiện 31 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 06 hội nghị để trực tiếp, tiếp xúc đối thoại với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tốt vai trò hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn ANTT ở địa phương, giải quyết các bức xúc của nhân dân ở cơ sở...; chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 
Những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2018 sẽ là động lực, tạo sự phấn khởi, củng cố lòng tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong năm 2019 và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020./. 
 
Vũ Trí Hải