Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
81 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ 23/03/2017 Vũ Trí Hải
82 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang 23/03/2017 Vũ Trí Hải
83 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 23/03/2017 Vũ Trí Hải
84 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 14/03/2017 Vũ Trí Hải
85 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 08/03/2017 Vũ Trí Hải
86 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Quốc Hiệp, xã Đông Sơn 17/01/2017 Vũ Trí Hải
87 Quyết định về việc xử phạt hành chính 16/01/2017 Vũ Trí Hải
88 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Thanh Hùng, Tiến Thắng 17/01/2017 Vũ Trí Hải
89 Quyết định về việc xử phạt hành chính 16/01/2017 Vũ Trí Hải
90 Quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, bà Vương Thị Hằng, TT Cầu Gồ 10/01/2017 Vũ Trí Hải
91 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Thanh Dương, Tam Tiến 29/06/2016 Thân Minh Sâm
92 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Anh Dũng 17/06/2016 Thân Minh Sâm
93 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 15/06/2016 Thân Minh Sâm
94 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 10/06/2016 Thân Minh Sâm
95 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 09/06/2016 Thân Minh Sâm
96 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Đức Thắng, xã An Thượng 06/05/2016 Thân Minh Sâm
97 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Sỹ Toản, xã Đồng Kỳ 26/04/2016 Thân Minh Sâm
98 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Vũ Văn Hoan, xã Đông Sơn 26/04/2016 Thân Minh Sâm
99 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi, ông Lê Anh Cương, xã Đồng Kỳ 25/04/2016 Thân Minh Sâm
100 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi 22/04/2016 Thân Minh Sâm

Pages