Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
81 Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách 01/01/2016 Vũ Trí Hải
82 QĐ v/v kỷ luật công chức cấp xã, ông Hoàng Văn Hùng, Đồng Lạc 29/07/2016 Vũ Trí Hải
83 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 12/04/2016 Thân Minh Sâm

Pages