Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
61 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi đối với ông Nguyễn Công Chung 21/04/2016 Thân Minh Sâm
62 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Đỗ Văn Thi 20/04/2016 Thân Minh Sâm
63 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Lý Văn Bền, xã Tam Tiến 12/04/2016 Thân Minh Sâm
64 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị 29/07/2016 Vũ Trí Hải
65 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Toản 04/03/2016 Vũ Trí Hải
66 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, bà Nguyễn Thị Sửu, Tân Sỏi 29/02/2016 Vũ Trí Hải
67 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Kiên, Tân Sỏi 29/02/2016 Vũ Trí Hải
68 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Phương, Tiến Thắng 22/02/2016 Vũ Trí Hải
69 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ông Đỗ Quốc Anh, 05/02/2016 Vũ Trí Hải
70 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bà Đỗ Thị Thủy 05/02/2016 Vũ Trí Hải
71 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bà Triệu Thị Hoan 04/02/2016 Vũ Trí Hải
72 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 04/02/2016 Vũ Trí Hải
73 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Trần Văn Dương 29/01/2016 Vũ Trí Hải
74 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 29/07/2016 Vũ Trí Hải
75 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (ông Nguyễn Văn Bẩy - Trại Đảng) 29/01/2016 Vũ Trí Hải
76 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (ông Nguyễn Văn Trình - Trại Đảng) 29/07/2016 Vũ Trí Hải
77 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 22/01/2016 Vũ Trí Hải
78 V/v đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 29/07/2016 Vũ Trí Hải
79 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi đối với ông Đinh Công Huân 08/01/2016 Vũ Trí Hải
80 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi đối với bà Trần Thị Mai, Tam Hiệp 01/01/2016 Vũ Trí Hải

Pages