Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
61 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28/06/2017 Vũ Trí Hải
62 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Lê Văn Thái, 21/06/2017 Vũ Trí Hải
63 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Văn Tú, Hữu Lũng, Lạng Sơn 21/06/2017 Vũ Trí Hải
64 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy 30/05/2017 Vũ Trí Hải
65 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn 30/05/2017 Vũ Trí Hải
66 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn 25/05/2017 Vũ Trí Hải
67 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
68 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
69 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến 19/05/2017 Vũ Trí Hải
70 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh 17/05/2017 Vũ Trí Hải
71 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc 15/05/2017 Vũ Trí Hải
72 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương 15/05/2017 Vũ Trí Hải
73 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến 15/05/2017 Vũ Trí Hải
74 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 05/05/2017 Vũ Trí Hải
75 Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh 28/04/2017 Vũ Trí Hải
76 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 17/04/2017 Vũ Trí Hải
77 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ 17/04/2017 Vũ Trí Hải
78 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17/04/2017 Vũ Trí Hải
79 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH 10/04/2017 Vũ Trí Hải
80 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên 10/04/2017 Vũ Trí Hải

Pages