Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
41 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Trần Hải Đăng, xã Đồng Lạc 19/09/2017 Vũ Trí Hải
42 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Nguyễn Văn Hồng, TT Cầu Gồ 19/09/2017 Vũ Trí Hải
43 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, bà Mạc Thị Thu, TT Cầu Gồ 19/09/2017 Vũ Trí Hải
44 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Văn Hòa 06/08/2017 Vũ Trí Hải
45 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Thế Chung, TT Bố Hạ 22/08/2017 Vũ Trí Hải
46 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Đăng Phú 15/08/2017 Vũ Trí Hải
47 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Mạnh Hùng, TT Bố Hạ 10/08/2017 Nguyễn Ngọc Sơn
48 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Đặng Huy Bình, TT Cầu Gồ 09/08/2017 Nguyễn Ngọc Sơn
49 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Phạm Văn Đồng, Xuân Lương 03/08/2017 Vũ Trí Hải
50 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Nguyễn Thị Tho 19/07/2017 Vũ Trí Hải
51 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Đặng Quý Thực 19/07/2017 Vũ Trí Hải
52 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Văn Toàn, Đồng Tiến 14/07/2017 Vũ Trí Hải
53 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Văn 14/07/2017 Vũ Trí Hải
54 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Phạm Văn Hậu, Đồng Lạc 14/07/2017 Vũ Trí Hải
55 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Tiến Lưu, TT Bố Hạ 14/07/2017 Vũ Trí Hải
56 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tật tự xây dựng, Nguyễn Văn Toản, TT Bố Hạ 07/07/2017 Vũ Trí Hải
57 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
58 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Lê Văn Sơn, TT Bố Hạ 30/06/2017 Vũ Trí Hải
59 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
60 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Nguyễn Chiến Thắng 29/06/2017 Vũ Trí Hải

Pages