Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
41 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ 23/03/2017 Vũ Trí Hải
42 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang 23/03/2017 Vũ Trí Hải
43 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 23/03/2017 Vũ Trí Hải
44 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 14/03/2017 Vũ Trí Hải
45 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 08/03/2017 Vũ Trí Hải
46 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Quốc Hiệp, xã Đông Sơn 17/01/2017 Vũ Trí Hải
47 Quyết định về việc xử phạt hành chính 16/01/2017 Vũ Trí Hải
48 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Thanh Hùng, Tiến Thắng 17/01/2017 Vũ Trí Hải
49 Quyết định về việc xử phạt hành chính 16/01/2017 Vũ Trí Hải
50 Quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, bà Vương Thị Hằng, TT Cầu Gồ 10/01/2017 Vũ Trí Hải
51 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Thanh Dương, Tam Tiến 29/06/2016 Thân Minh Sâm
52 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Anh Dũng 17/06/2016 Thân Minh Sâm
53 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 15/06/2016 Thân Minh Sâm
54 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 10/06/2016 Thân Minh Sâm
55 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 09/06/2016 Thân Minh Sâm
56 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Đức Thắng, xã An Thượng 06/05/2016 Thân Minh Sâm
57 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Sỹ Toản, xã Đồng Kỳ 26/04/2016 Thân Minh Sâm
58 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Vũ Văn Hoan, xã Đông Sơn 26/04/2016 Thân Minh Sâm
59 QĐ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi, ông Lê Anh Cương, xã Đồng Kỳ 25/04/2016 Thân Minh Sâm
60 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi 22/04/2016 Thân Minh Sâm

Pages