Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
21 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn 25/05/2017 Vũ Trí Hải
22 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
23 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
24 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến 19/05/2017 Vũ Trí Hải
25 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh 17/05/2017 Vũ Trí Hải
26 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc 15/05/2017 Vũ Trí Hải
27 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương 15/05/2017 Vũ Trí Hải
28 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến 15/05/2017 Vũ Trí Hải
29 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 05/05/2017 Vũ Trí Hải
30 Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh 28/04/2017 Vũ Trí Hải
31 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 17/04/2017 Vũ Trí Hải
32 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ 17/04/2017 Vũ Trí Hải
33 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17/04/2017 Vũ Trí Hải
34 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH 10/04/2017 Vũ Trí Hải
35 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên 10/04/2017 Vũ Trí Hải
36 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ 23/03/2017 Vũ Trí Hải
37 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang 23/03/2017 Vũ Trí Hải
38 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 23/03/2017 Vũ Trí Hải
39 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 14/03/2017 Vũ Trí Hải
40 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, bà Trần Thị Huệ, Đồng Kỳ 08/03/2017 Vũ Trí Hải

Pages