Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
21 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28/06/2017 Vũ Trí Hải
22 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Lê Văn Thái, 21/06/2017 Vũ Trí Hải
23 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Văn Tú, Hữu Lũng, Lạng Sơn 21/06/2017 Vũ Trí Hải
24 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy 30/05/2017 Vũ Trí Hải
25 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn 30/05/2017 Vũ Trí Hải
26 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn 25/05/2017 Vũ Trí Hải
27 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
28 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
29 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến 19/05/2017 Vũ Trí Hải
30 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh 17/05/2017 Vũ Trí Hải
31 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc 15/05/2017 Vũ Trí Hải
32 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương 15/05/2017 Vũ Trí Hải
33 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến 15/05/2017 Vũ Trí Hải
34 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 05/05/2017 Vũ Trí Hải
35 Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh 28/04/2017 Vũ Trí Hải
36 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 17/04/2017 Vũ Trí Hải
37 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ 17/04/2017 Vũ Trí Hải
38 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17/04/2017 Vũ Trí Hải
39 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH 10/04/2017 Vũ Trí Hải
40 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên 10/04/2017 Vũ Trí Hải

Pages