Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
21 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Thành Chung, Cầu Gồ 30/03/2018 Vũ Trí Hải
22 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Lương Văn Nam, Hương Vỹ 20/03/2018 Vũ Trí Hải
23 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Đông, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang 19/03/2018 Vũ Trí Hải
24 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá số quặng sắt thu hồi tại xã Xuân Lương theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 189/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 06/03/2018 Vũ Trí Hải
25 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi 09/01/2018 Vũ Trí Hải
26 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi 09/01/2018 Vũ Trí Hải
27 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải 09/01/2018 Vũ Trí Hải
28 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ 09/01/2018 Vũ Trí Hải
29 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến 09/01/2018 Vũ Trí Hải
30 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi 08/02/2018 Vũ Trí Hải
31 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương 08/02/2018 Vũ Trí Hải
32 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ 02/02/2018 Vũ Trí Hải
33 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ 02/02/2018 Vũ Trí Hải
34 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng 31/01/2018 Vũ Trí Hải
35 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên 26/01/2018 Vũ Trí Hải
36 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu 26/01/2018 Vũ Trí Hải
37 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội 23/01/2018 Vũ Trí Hải
38 QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang 16/01/2018 Vũ Trí Hải
39 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Văn Cầu, xã Phồn Xương 10/01/2018 Vũ Trí Hải
40 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Minh Trường 04/01/2018 Vũ Trí Hải

Pages