Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Văn 14/07/2017 Vũ Trí Hải
2 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Phạm Văn Hậu, Đồng Lạc 14/07/2017 Vũ Trí Hải
3 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Tiến Lưu, TT Bố Hạ 14/07/2017 Vũ Trí Hải
4 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tật tự xây dựng, Nguyễn Văn Toản, TT Bố Hạ 07/07/2017 Vũ Trí Hải
5 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
6 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Lê Văn Sơn, TT Bố Hạ 30/06/2017 Vũ Trí Hải
7 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
8 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Nguyễn Chiến Thắng 29/06/2017 Vũ Trí Hải
9 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28/06/2017 Vũ Trí Hải
10 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Lê Văn Thái, 21/06/2017 Vũ Trí Hải
11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Văn Tú, Hữu Lũng, Lạng Sơn 21/06/2017 Vũ Trí Hải
12 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy 30/05/2017 Vũ Trí Hải
13 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn 30/05/2017 Vũ Trí Hải
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn 25/05/2017 Vũ Trí Hải
15 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
16 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
17 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến 19/05/2017 Vũ Trí Hải
18 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh 17/05/2017 Vũ Trí Hải
19 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc 15/05/2017 Vũ Trí Hải
20 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương 15/05/2017 Vũ Trí Hải

Pages