Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy 30/05/2017 Vũ Trí Hải
2 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn 30/05/2017 Vũ Trí Hải
3 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn 25/05/2017 Vũ Trí Hải
4 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
5 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ 19/05/2017 Vũ Trí Hải
6 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến 19/05/2017 Vũ Trí Hải
7 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh 17/05/2017 Vũ Trí Hải
8 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc 15/05/2017 Vũ Trí Hải
9 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương 15/05/2017 Vũ Trí Hải
10 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến 15/05/2017 Vũ Trí Hải
11 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 05/05/2017 Vũ Trí Hải
12 Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh 28/04/2017 Vũ Trí Hải
13 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 17/04/2017 Vũ Trí Hải
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ 17/04/2017 Vũ Trí Hải
15 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17/04/2017 Vũ Trí Hải
16 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH 10/04/2017 Vũ Trí Hải
17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên 10/04/2017 Vũ Trí Hải
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ 23/03/2017 Vũ Trí Hải
19 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang 23/03/2017 Vũ Trí Hải
20 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 23/03/2017 Vũ Trí Hải

Pages