Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Trần Hải Đăng, xã Đồng Lạc 19/09/2017 Vũ Trí Hải
2 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Nguyễn Văn Hồng, TT Cầu Gồ 19/09/2017 Vũ Trí Hải
3 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, bà Mạc Thị Thu, TT Cầu Gồ 19/09/2017 Vũ Trí Hải
4 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Văn Hòa 06/08/2017 Vũ Trí Hải
5 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Thế Chung, TT Bố Hạ 22/08/2017 Vũ Trí Hải
6 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Đăng Phú 15/08/2017 Vũ Trí Hải
7 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Mạnh Hùng, TT Bố Hạ 10/08/2017 Nguyễn Ngọc Sơn
8 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Đặng Huy Bình, TT Cầu Gồ 09/08/2017 Nguyễn Ngọc Sơn
9 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Phạm Văn Đồng, Xuân Lương 03/08/2017 Vũ Trí Hải
10 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Nguyễn Thị Tho 19/07/2017 Vũ Trí Hải
11 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Đặng Quý Thực 19/07/2017 Vũ Trí Hải
12 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Văn Toàn, Đồng Tiến 14/07/2017 Vũ Trí Hải
13 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Văn 14/07/2017 Vũ Trí Hải
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Phạm Văn Hậu, Đồng Lạc 14/07/2017 Vũ Trí Hải
15 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Tiến Lưu, TT Bố Hạ 14/07/2017 Vũ Trí Hải
16 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tật tự xây dựng, Nguyễn Văn Toản, TT Bố Hạ 07/07/2017 Vũ Trí Hải
17 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
18 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Lê Văn Sơn, TT Bố Hạ 30/06/2017 Vũ Trí Hải
19 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 30/06/2017 Vũ Trí Hải
20 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, Nguyễn Chiến Thắng 29/06/2017 Vũ Trí Hải

Pages