Skip to main content

xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh - lần 2

Ngày đăng Thứ 3, 2016-08-02 16:10
Số ký hiệu: xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh - lần 2
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Loại văn bản:
File gắn: PDF icon 1463-2016-14.pdf.signed.pdf

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls