Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng NN&PTNT

Ngày đăng Thứ tư, 2018-09-05 09:58
Số ký hiệu: Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng NN&PTNT
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng NN&PTNT huyện

Loại văn bản: Công văn
File gắn: Microsoft Office document icon du_thao_xin_y_kien_vbqppl.doc

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls