Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng KT-HT huyện

Ngày đăng Thứ tư, 2018-09-05 10:00
Số ký hiệu: Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng KT-HT huyện
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

Xin ý kiến đóng góp vào quy chế ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng KT-HT huyện

Loại văn bản: Công văn
File gắn: Microsoft Office document icon qd_ban_hanh_quy_dinh_cnnv_kt_ht.doc

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls