Skip to main content

V/v góp ý dự thảo

Ngày đăng Thứ 6, 2018-08-31 16:26
Số ký hiệu: V/v góp ý dự thảo
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:
Về việc góp ý dự thảo

V/v góp ý dự thảo

 

Loại văn bản:
File gắn: PDF icon cvct-58-2018-387-signed-yenthe.pdf

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls