Skip to main content

Dự thảo văn bản xin ý kiến nội dung, chương trình công tác năm 2018

Ngày đăng Thứ hai, 2017-11-13 16:32
Số ký hiệu: Dự thảo văn bản xin ý kiến nội dung, chương trình công tác năm 2018
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

Dự thảo văn bản xin ý kiến nội dung, chương trình công tác năm 2018

Loại văn bản: Công văn
File gắn: Microsoft Office document icon du_thao_bieu_chuong_trinh_cong_tac_nam_2018.doc

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls