Skip to main content

V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND và Thực hiện chuyên mục "hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2017

Ngày đăng Thứ 3, 2018-09-04 10:22
Số ký hiệu: 10/HĐND-VP
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, January 29, 2018 - 10:15
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-102-2018-467-signed.pdf
Người đăng