Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1681 Mời họp UBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND 06/01/2016
1682 KH thăm và tặng quà người có công với CM dịp tết nguyên đán Bính Thân UBND 07/01/2016
1683 Thông kê, lập danh sách thăm và tặng quà tết Nguyên đán Bính Thân UBND 07/01/2016
1684 Chuẩn bị triển khai hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến UBND 04/01/2016
1685 Rà soát, đăng ký nhu cầu, KH của nội dung hỗ trợ theo QĐ 755/TTg năm 2016 UBND 04/01/2016
1686 Tổ chức tiếp nhận CMND tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện UBND 04/01/2016
1687 Đôn đốc thực hiện TBKL 123/TB-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện về tổ chức bàn giao lưới điện từ HTX Thài Bình cho ngành điện quản lý UBND 04/01/2016
1688 KH triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Yên Thế UBND 04/01/2016
1689 Thông báo lịch làm việc của CTUBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND 04/01/2016
1690 Công văn tuyên truyền 70 năm UBND 04/01/2016
1691 Mời dự HN duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật khu dân cư mới TT Cầu Gồ UBND 30/12/2015
1692 KH tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT tết Dương Lịch... UBND 25/12/2015
1693 Đẩy mạnh giải pháp giảm lao động bất hợp pháp...Hàn Quốc năm 2016 UBND 31/12/2015
1694 Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 UBND 29/12/2015
1695 Cung cấp số điện thoại cá nhân của thủ trưởng đơn vị UBND 29/12/2015
1696 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2015 UBND 30/12/2015
1697 Không giao ban tình hình KT-XH và công tác CCHC... UBND 28/12/2015
1698 KH đảm bảo ANTT dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 UBND 22/12/2015
1699 TBKL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hương Vĩ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại xã UBND 16/12/2015

Pages