Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
161 KH thăm, tặng quà người có công cách mạng, người nghèo nhân dịp tết nguyên đán 2018 UBND 09/01/2018
162 Mời dự HN thực hiện Kế hoạch số 1322/KH-UBND của UBND tỉnh UBND 10/01/2018
163 Mời dự buổi làm việc công tác thu hồi đất khu dân cư TT Cầu Gồ UBND 10/01/2018
164 KH công tác phổ biến giáo dục, pháp luật.... UBND 10/01/2018
165 KH thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện YT 2018 UBND 09/01/2018
166 Mời dự tập huấn nghiệp vụ thẩm định đánh giá nhà nước UBND 08/01/2018
167 TBKL phiên tiếp dân ngày 29/12/2017 UBND 30/12/2017
168 KH công tác bồi thường nhà nước huyện Yên Thế năm 2018 UBND 08/01/2018
169 Mời thẩm định xã đạt tiêu chí QG về y tế xã UBND 08/01/2018
170 Mời dự HN rà soát nhiệm vụ trọng tâm giao chỉ tiêu biện chế UBND 08/01/2018
171 Mời dự họp UBND huyện tháng 1 năm 2018 UBND 03/01/2018
172 Chỉ thị về việc tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 UBND 03/01/2018
173 Kiểm tra lại kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2017 UBND 03/01/2018
174 Đôn đốc thực hiện bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt xã Bố Hạ UBND 05/01/2018
175 Khảo sát tuyến và xác định mốc ĐGHC Bố Hạ, TT Bố Hạ UBND 05/01/2018
176 Mời dự HN TK công tác QPĐP năm 2017... UBND 28/12/2017
177 Mời làm việc tổ công tác theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND UBND 03/01/2018
178 KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm HC trên địa bàn huyện năm 2018 UBND 04/01/2018
179 KH kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018 UBND 28/12/2017
180 KH tổ chức HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2018 UBND 28/12/2017

Pages