Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
161 Phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Yên Thế năm 2018 UBND 24/05/2018
162 Thực hiện nghiêm túc quy định của NĐ 23/2015//NĐ-CP UBND 25/05/2018
163 KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 UBND 23/05/2018
164 KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 UBND 23/05/2018
165 QĐ kiện toàn Ban ATGT huyện Yên Thế UBND 24/05/2018
166 Mời tập huấn công tác thi đua, khen thưởng UBND 24/05/2018
167 TB bố trí sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở UBND 24/05/2018
168 BC KQ kết quả tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của CĐCQCQ huyện UBND 21/05/2018
169 Mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương UBND 21/05/2018
170 Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 UBND 21/05/2018
171 KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện YT UBND 09/05/2018
172 KH tổ chức hoạt động 71 năm ngày TBLS... UBND 11/05/2018
173 KH tổ chức tháng hành động vì môi trường UBND 11/05/2018
174 Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi UBND 14/05/2018
175 TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 UBND 11/05/2018
176 Đề nghị tổng hợp báo cáo KQ sơ kết NQ 136/NQ-TU UBND 10/05/2018
177 TB KL của PCT Thân Minh Sâm tại HN bàn tháo gỡ khó khăn khu dân mới TT Bố Hạ UBND 09/05/2018
178 KH chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 UBND 10/05/2018
179 Tăng cường công tác quản lý việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền vận động lao động.... UBND 26/04/2018
180 Tổng hợp người khiếm thị có nhu cầu dùng gậy dò đường UBND 08/05/2018

Pages