Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
161 Mời thăm và tặng quà tết trung thu năm 2017 UBND 28/09/2017
162 KH hoạt động Tết trung thu năm năm 2017 UBND 25/09/2017
163 Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra tỉnh UBND 25/09/2017
164 Tăng cường công tác PCCC nhân ngày PCCC 4/10/2017 UBND 25/09/2017
165 Mời HN tổng kết chiến dịch cao điểm 100 ngày vệ sinh môi trường... UBND 25/09/2017
166 BC công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân UBND 25/09/2017
167 BC công tác hoạt động quý III, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn quý IV của CĐCQCQ huyện UBND 26/09/2017
168 TBKL phiên tiếp dân 15/9/2017 của TT HĐND, UBND huyện 19/1/2017 UBND 26/09/2017
169 Triển khai cập nhật phần mềm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang UBND 26/09/2017
170 Yêu cầu chuẩn bị ý kiến phục vụ HN giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2017 UBND 19/09/2017
171 Mời dự HN kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2017 UBND 19/09/2017
172 Thực hiện nguồn vốn CTMTQG 2017 UBND 19/09/2017
173 KH thu thuế phi nông nghiệp UBND 19/09/2017
174 Mời thăm và tặng quà các cụ từ 90 tuổi trở lên nhân ngày QTNCT UBND 19/09/2017
175 Mời dự HN triển khai xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn UBND 19/09/2017
176 Thay đổi thời gian phiên họp UBND tháng 9 năm 2017 UBND 18/09/2017
177 Rà soát, thống kê các loại báo cáo trong hoạt động CQHCNN UBND 18/09/2017
178 Mời dự HN trực tuyến giao bán với TT Tỉnh ủy quý III năm 2017 UBND 18/09/2017
179 QĐTL đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực hiện công tác quản lý về ATTP UBND 18/09/2017
180 KH kiểm tra công tác QLATTP UBND 15/09/2017

Pages