Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 QĐ V/v giao chủ đầu tư và phân bổ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2018 UBND 31/01/2018
142 KH đảm bảo công tác y tế phục vụ tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 UBND 25/01/2018
143 KH thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 UBND 25/01/2018
144 KH thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 UBND 25/01/2018
145 Mời dự Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng...2017 UBND 26/01/2018
146 Mời dự TK công đoàn năm 2017 và HN cán bộ lao động năm 2018 UBND 25/01/2018
147 Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hội năm 2018 UBND 25/01/2018
148 KH đảm bảo ANTT tết nguyên đán Mậu tuất 2018 UBND 25/01/2018
149 QĐTL HĐ thẩm định giá đất cụ thể đấu giá đất UBND 24/01/2018
150 Mời đi thăm và tặng quà tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018 UBND 24/01/2018
151 BC chương trình công tác tháng 1 năm 2018 UBND 19/01/2018
152 Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH UBND 22/01/2018
153 QĐ phê duyệt công chức làm đầu mối KS TTHC cấp huyện, cấp xã UBND 19/01/2018
154 KH tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đảng CSVN ...xuân Mậu Tuất 2018 UBND 22/01/2018
155 Mời dự HN TK công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, XDPT... UBND 15/01/2018
156 TBKL TTHU tại HN giao ban các cơ quan khối nội chính quý IV năm 2017 UBND 15/01/2018
157 Tổ chức các nhiệm vụ đón tết nguyên đán 2018 UBND 15/01/2018
158 Điều lệ giải cầu lông - quần vợt truyền thống mừng đảng, mừng xuân UBND 16/01/2018
159 Báo cáo nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 1 năm 2018 UBND 15/01/2018
160 KH tuyên truyền vận động máu tình nguyện UBND 09/01/2018

Pages