Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2018 UBND 20/06/2018
142 Mời làm việc với Thanh tra Chính phủ UBND 12/06/2018
143 Mời làm việc với đoàn giám sát TT MTTQ tỉnh UBND 12/06/2018
144 Mời họp UBND huyện tháng 6 năm 2018 UBND 08/06/2018
145 Báo cáo công tác thi hành pháp luật... UBND 06/06/2018
146 QĐTL đoàn công tác liên ngành thực hiện QLNN về ATTP UBND 05/06/2018
147 KH tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em UBND 05/06/2018
148 Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em UBND 05/06/2018
149 TBKL CT UBND huyện buổi kiểm tra đường GTNT theo NQ 07/2017 của HĐND tỉnh UBND 05/06/2018
150 TBKL phiên tiếp dân ngày 30/5/2018 của TTHĐND, UBND huyện UBND 01/06/2018
151 KH kiểm tra công tác thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công... UBND 31/05/2018
152 Mời dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018 UBND 31/05/2018
153 KH chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp UBND 28/05/2018
154 KH thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 UBND 30/05/2018
155 QĐ giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 UBND 30/05/2018
156 Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống matuys năm 2018 UBND 28/05/2018
157 KH thực hiện đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia UBND 28/05/2018
158 Tăng cường công tác phòng, chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm UBND 29/05/2018
159 Mời dự làm việc đoàn giám sát của TT HĐND Tỉnh UBND 24/05/2018
160 TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 UBND 24/05/2018

Pages