Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 QĐ v/v khen thưởng Giáo viên học sinh UBND 30/05/2018
142 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" UBND 14/05/2018
143 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 27/04/2018
144 Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩ nông thôn mới cho xã Phồn Xương UBND 23/04/2018
145 QĐ v/v khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 UBND 17/04/2018
146 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Tổ vay vốn Agrbank năm 2017 UBND 14/03/2018
147 Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, củng cố và triển Hội đông y - Châm cứu huyện năm 2017 UBND 26/02/2018
148 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyên năm 2017 UBND 31/01/2018
149 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017 UBND 31/01/2018
150 V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND và Thực hiện chuyên mục "hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2017 UBND 29/01/2018
151 QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 UBND 19/01/2018
152 QĐ về việc khen thưởng các cá nhân thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 UBND 19/01/2018
153 QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 UBND 19/01/2018
154 QĐ về việc khen thưởng các tập thể các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, phục vụ của HĐND huyện UBND 29/01/2018
155 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Phồn Xương UBND 30/01/2018
156 Tập trung khắc phục thiệt hai sau mua lũ UBND 30/08/2018
157 KH kiểm tra hoạt động vay vốn giải quyết việc làm quỹ quốc gia năm 2017... UBND 29/08/2018
158 TB về thời gian ký hợp đồng làm việc và hồ sơ miễn tập sự đối với người trúng tuyển giáo viên năm 2018 UBND 29/08/2018
159 Mời dự khai giảng năm học mới 2018-2019 UBND 29/08/2018
160 Triển khai phiếu thu nhập thông tin dân cư trên địa bàn UBND 29/08/2018

Pages