Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
141 Mời dự làm việc với đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH tỉnh UBND 06/10/2017
142 Đóng góp ý kiến xây dựng phần mềm một cửa điện tử UBND 05/10/2017
143 Cung cấp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2017 UBND 05/10/2017
144 HN làm viêc với thành viên BTC hội nghị xúc tiến, tiêu thụ gà đồi Yên Thế UBND 04/10/2017
145 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Trần Hải Đăng, xã Đồng Lạc UBND 19/09/2017
146 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, ông Nguyễn Văn Hồng, TT Cầu Gồ UBND 19/09/2017
147 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, bà Mạc Thị Thu, TT Cầu Gồ UBND 19/09/2017
148 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Văn Hòa UBND 06/08/2017
149 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Thế Chung, TT Bố Hạ UBND 22/08/2017
150 QĐ v/v khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng chộm cắp xe máy tại xã Tam Hiệp ngày 17/9/2017 UBND 25/09/2017
151 QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xâ dựng xã hội học tập của địa phương giai đoạn 2011-2016 UBND 21/09/2017
152 QĐ Về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm (2002-2017) hoạt động ngân hàng CSXH huyện Yên Thế UBND 07/09/2017
153 QĐ v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Đông Sơn, Tân Sỏi UBND 30/08/2017
154 QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIII năm 2017 UBND 24/08/2017
155 KH thực hiện đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 UBND 29/09/2017
156 KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 UBND 29/09/2017
157 Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo... UBND 26/09/2017
158 Thực hiện công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp UBND 29/09/2017
159 Kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện NVTT 9 tháng năm 2017 UBND 29/09/2017
160 Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện UBND 28/09/2017

Pages