Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1301 QĐTL tổ giúp việc đoàn công tác kiểm tra, xác minh ...Dự án TL Sông Sỏi UBND 25/03/2016
1302 QĐTL đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, xác minh các kiến nghị của công dân về công tác GPMB DA Hồ Thủy lợi Sông Sỏi UBND 25/03/2016
1303 Mời dự tiếp dân với TT HĐND&UBND huyện UBND 29/03/2016
1304 Thực hiện quyết định tiếp nhận, xử lý phát hành, quản lý văn bản UBND 29/03/2016
1305 Đôn đốc lập danh sách thẻ BHXH cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 UBND 28/03/2016
1306 Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2016 UBND 23/03/2016
1307 KH hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 UBND 28/03/2016
1308 Mời dự HN giao ban tình hình KT-XH, công tác tiếp dân.... UBND 28/03/2016
1309 KH thực hiện nội dung hoạt động phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc UBND 28/03/2016
1310 KH công tác giáo dục quốc phòng AN 2016 UBND 28/03/2016
1311 KH ứng dụng CNTT năm 2016 UBND 29/01/2016
1312 Giải quyết TTHC lĩnh vực BHXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện UBND 23/03/2016
1313 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 16 UBND 18/03/2016
1314 Báo cáo một số KQ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm UBND 23/03/2016
1315 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khí tượng thế giới năm 2016 UBND 21/03/2016
1316 Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của tỉnh UBND 22/03/2016
1317 Mời dự HN triển khai KH tim phòng Rebella... UBND 18/03/2016
1318 Mời dự làm việc đoàn giám sát của ban TTUBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBND 18/03/2016
1319 KH tổ chức HN Tổng kết công tác GDQPAN năm 2015 UBND 18/03/2016
1320 KH thực hiện tiêm vácxin Sởi-Rebella... UBND 18/03/2016

Pages