Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1301 Tổ chức hội thảo giới thiệu máy lọc nước AIKITA trên địa bàn huyện UBND 06/01/2016
1302 BCKQ thực hiện chiến dịch làm đường giao thông thủy lợi đợt II năm 2016 UBND 06/01/2016
1303 Mời họp UBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND 06/01/2016
1304 KH thăm và tặng quà người có công với CM dịp tết nguyên đán Bính Thân UBND 07/01/2016
1305 Thông kê, lập danh sách thăm và tặng quà tết Nguyên đán Bính Thân UBND 07/01/2016
1306 Chuẩn bị triển khai hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến UBND 04/01/2016
1307 Rà soát, đăng ký nhu cầu, KH của nội dung hỗ trợ theo QĐ 755/TTg năm 2016 UBND 04/01/2016
1308 Tổ chức tiếp nhận CMND tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện UBND 04/01/2016
1309 Đôn đốc thực hiện TBKL 123/TB-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện về tổ chức bàn giao lưới điện từ HTX Thài Bình cho ngành điện quản lý UBND 04/01/2016
1310 KH triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Yên Thế UBND 04/01/2016
1311 Thông báo lịch làm việc của CTUBND huyện tháng 1 năm 2016 UBND 04/01/2016
1312 Công văn tuyên truyền 70 năm UBND 04/01/2016
1313 Mời dự HN duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật khu dân cư mới TT Cầu Gồ UBND 30/12/2015
1314 KH tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT tết Dương Lịch... UBND 25/12/2015
1315 Đẩy mạnh giải pháp giảm lao động bất hợp pháp...Hàn Quốc năm 2016 UBND 31/12/2015
1316 Chương trình công tác tháng 1 năm 2016 UBND 29/12/2015
1317 Cung cấp số điện thoại cá nhân của thủ trưởng đơn vị UBND 29/12/2015
1318 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2015 UBND 30/12/2015
1319 Không giao ban tình hình KT-XH và công tác CCHC... UBND 28/12/2015
1320 KH đảm bảo ANTT dịp tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 UBND 22/12/2015

Pages