Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1301 Thăm và tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 UBND 25/05/2016
1302 Báo cáo công tác lãnh đạo của Huyện ủy tháng 5 năm 2016 UBND 23/05/2016
1303 Mời dự HN xây dựng công trình trụ sở làm việc nhà liên cơ UBND 24/05/2016
1304 Mời dự HN sản xuất vụ xuân, triển khai SX vụ mùa năm 2016 UBND 24/05/2016
1305 Thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng KH phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao UBND 23/05/2016
1306 KH triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2016 UBND 23/05/2016
1307 Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2016 UBND 23/05/2016
1308 Rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa đề nghị hỗ trợ người sản xuất năm 2016 UBND 20/05/2016
1309 Thông báo hoãn họp UBND huyện tháng 5 năm 2016 UBND 19/05/2016
1310 QĐTL Ban giám khảo hội thi bảo vệ môi trường năm 2016 UBND 18/05/2016
1311 QĐ TL tổ chức hội thi chuyên mục BVMT... UBND 18/05/2016
1312 Tăng cường công tác tuyên truyền phân luồng học sinh THCS... UBND 18/05/2016
1313 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH... UBND 18/05/2016
1314 Hương dẫn thực hiện các nội dung theo QĐ 755/TTg... UBND 18/05/2016
1315 Thông báo KL phiên tiếp dân ngày 16/5/2016... UBND 18/05/2016
1316 Thực hiện quy định không uống rượu, bía... UBND 18/05/2016
1317 Rà soát lại đề án vị trí việc làm theo danh mục Bộ nội vụ phê duyệt UBND 18/05/2016
1318 BCKQ thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 UBND 18/05/2016
1319 Mời họp BTV lần thứ 10 UBND 18/05/2016
1320 Trao huy hiệu Đảng đợt 1 năm 2016 UBND 17/05/2016

Pages