Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
121 Báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2017... UBND 17/10/2017
122 Lựa chọn, xác định sản phẩm đặc trưng, thế mạnh... UBND 17/10/2017
123 Chủ động ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 11 UBND 16/10/2017
124 TBKL CTUBND tại HN kiểm điểm tiến độ KH số 08?KH... UBND 16/10/2017
125 Mời dự tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện UBND 13/10/2017
126 BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10 UBND 13/10/2017
127 KH rà soát, cấp GCNQDS đất cho hộ gia đình, các nhân... UBND 10/10/2017
128 QD bo sung thanh vien to giup vien to giup vien HN tieu thu ga doi YT UBND 10/10/2017
129 QĐTL tổ giúp việc hội nghị xúc tiếp tiêu thụ gà đồi Yên Thế UBND 10/10/2017
130 Mời dự HN triển khai nội dung và phân công thành viên tổ giúp việc phục xúc tiến tiêu thụ Gà đồi Yên Thế UBND 10/10/2017
131 TBKL tại HN triển khai Chỉ thị số 04 của CT UBND tỉnh Bắc Giang UBND 10/10/2017
132 Rà soát tổng hợp hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở năm 2017 trên địa bàn UBND 10/10/2017
133 TBKL CT UBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 09/10/2017 UBND 10/10/2017
134 QĐ kiện toàn BCĐ khu vực phòng thủ huyện Yên Thế UBND 05/10/2017
135 QĐ về việc thành lập nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Yên Thế UBND 05/10/2017
136 Chấn chỉnh công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em UBND 05/10/2017
137 Xây dựng hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã UBND 05/10/2017
138 Mời dự HN kiểm điểm tiến độ thực hiện KH số 08/KH-UBND của UBND huyện UBND 05/10/2017
139 KH tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017 UBND 06/10/2017
140 KH tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017 UBND 06/10/2017

Pages