Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
121 KH phát động thi đua thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 UBND 26/02/2018
122 KH thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2018 UBND 26/02/2018
123 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2017 UBND 23/02/2018
124 BC tình hình tổ chức tết nguyên đán năm 2018 UBND 18/01/2018
125 KH tuyên truyền cải cách HCNN huyện năm 2018 UBND 13/01/2018
126 KH triển khai công tác, TTATGT năm 2018 UBND 30/01/2018
127 KH kiểm tra công tác QLNN về đầu tư xây dựng UBND 12/02/2018
128 Mời gặp mặt doanh nhân đầu năm 2018 UBND 12/02/2018
129 Mời họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 UBND 12/02/2018
130 Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ UBND 12/02/2018
131 BC công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện khóa XXI UBND 09/02/2018
132 Đẩy mạnh công tác CCHC, công vụ UBND 09/02/2018
133 KH khắc phục những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ CQCQ UBND 09/02/2018
134 BC chương trình thực hiện tháng cao điểm sửa đường giao thông, kênh mương năm 2018 UBND 08/02/2018
135 KH tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí UBND 25/01/2018
136 Mời dự lễ trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018 UBND 06/02/2018
137 KH tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dân UBND 07/02/2018
138 Mời gặp mặt nhân dịp tết Mậu thân 2018 UBND 05/02/2018
139 Mời dự gặp mặt nhân dịp tết Mậu Tuất 2018 UBND 01/02/2018
140 Mời dự HN người uy tín trong vùng dân tộc UBND 31/01/2018

Pages