Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
121 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Văn Cầu, xã Phồn Xương UBND 10/01/2018
122 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Minh Trường UBND 04/01/2018
123 QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhin đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018 UBND 24/08/2018
124 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm học 2017-2019 UBND 10/08/2018
125 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
126 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
127 QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 UBND 30/07/2018
128 QĐ v/v khen thưởng 07 sinh viên thực tập khóa D41 học viện Cảnh sát nhân dân Bộ công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Thế UBND 27/07/2018
129 QĐ v/v khen thưởng Giáo viên học sinh UBND 30/05/2018
130 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" UBND 14/05/2018
131 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 27/04/2018
132 Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩ nông thôn mới cho xã Phồn Xương UBND 23/04/2018
133 QĐ v/v khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 UBND 17/04/2018
134 QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Tổ vay vốn Agrbank năm 2017 UBND 14/03/2018
135 Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, củng cố và triển Hội đông y - Châm cứu huyện năm 2017 UBND 26/02/2018
136 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyên năm 2017 UBND 31/01/2018
137 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017 UBND 31/01/2018
138 V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND và Thực hiện chuyên mục "hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2017 UBND 29/01/2018
139 QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 UBND 19/01/2018
140 QĐ về việc khen thưởng các cá nhân thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 UBND 19/01/2018

Pages