Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
121 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải UBND 09/01/2018
122 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ UBND 09/01/2018
123 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến UBND 09/01/2018
124 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi UBND 08/02/2018
125 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương UBND 08/02/2018
126 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ UBND 02/02/2018
127 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ UBND 02/02/2018
128 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng UBND 31/01/2018
129 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên UBND 26/01/2018
130 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu UBND 26/01/2018
131 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội UBND 23/01/2018
132 QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang UBND 16/01/2018
133 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Văn Cầu, xã Phồn Xương UBND 10/01/2018
134 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Minh Trường UBND 04/01/2018
135 QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhin đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018 UBND 24/08/2018
136 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm học 2017-2019 UBND 10/08/2018
137 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
138 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
139 QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 UBND 30/07/2018
140 QĐ v/v khen thưởng 07 sinh viên thực tập khóa D41 học viện Cảnh sát nhân dân Bộ công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Thế UBND 27/07/2018

Pages