Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 Triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo UBND 04/12/2017
102 BCKQ thực hiện công tác KSTTHC năm 20107, nhiệm vụ , giải pháp 2018 UBND 24/11/2017
103 BCKQ công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy UBND 20/11/2017
104 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND, UBND huyện ngày 15/11/2017 UBND 16/11/2017
105 Không tổ chức giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 UBND 21/11/2017
106 TB kiểm tra thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 UBND 21/11/2017
107 Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 UBND 20/11/2017
108 Tham dự tập huấn truyền hình trực tuyến hội nghị... UBND 20/11/2017
109 KH quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ.... trên địa bàn huyên Yên Thế UBND 13/11/2017
110 Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 UBND 16/11/2017
111 Đánh giá xếp loại UBND các xã, thị trấn năm 2017 UBND 15/11/2017
112 BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 11, nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 UBND 15/11/2017
113 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 14/11/2017
114 Mời dự HN UBND huyện tháng 11 năm 2017 UBND 14/11/2017
115 Mời dự HN thông qua dự thảo phương án bồi thường GPMB Hồ Quỳnh bổ sung UBND 14/11/2017
116 KH nâng cao chất lượng hoạt động đài TT cơ sở giai đoạn 2018-2020 UBND 09/11/2017
117 KH thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông... UBND 14/11/2017
118 KH triển khai thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT..2018 UBND 30/09/2017
119 KH ngầm hóa, chỉnh trang mạng thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 UBND 06/11/2017
120 BCKQ thực hiện NQ 01/NQ-CP UBND 09/11/2017

Pages