Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Đăng Tú, xã Đông Sơn UBND 15/06/2018
102 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, bà Dương Thị Hiệp UBND 30/05/2018
103 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Đỗ Tiến Thế UBND 31/05/2018
104 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Bảo Phong UBND 31/05/2018
105 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bố Hạ UBND 22/05/2018
106 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên UBND 14/05/2018
107 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên UBND 14/05/2018
108 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Đức Linh, Đông Sơn UBND 24/04/2018
109 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hợp, An Thượng UBND 18/04/2018
110 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hải, xã An Thượng UBND 18/04/2018
111 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Văn Tiên, xã Đông Sơn UBND 18/04/2018
112 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Thân Văn Hùng, xã Xuân Lương UBND 12/04/2018
113 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hải, TT Cầu Gồ UBND 30/03/2018
114 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Triệu Văn Thịnh, Đồng Lạc UBND 30/03/2018
115 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Thành Chung, Cầu Gồ UBND 30/03/2018
116 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Lương Văn Nam, Hương Vỹ UBND 20/03/2018
117 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Đông, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang UBND 19/03/2018
118 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá số quặng sắt thu hồi tại xã Xuân Lương theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 189/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh UBND 06/03/2018
119 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi UBND 09/01/2018
120 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi UBND 09/01/2018

Pages