Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hải, TT Cầu Gồ UBND 30/03/2018
102 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Triệu Văn Thịnh, Đồng Lạc UBND 30/03/2018
103 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Thành Chung, Cầu Gồ UBND 30/03/2018
104 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Lương Văn Nam, Hương Vỹ UBND 20/03/2018
105 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Đông, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang UBND 19/03/2018
106 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá số quặng sắt thu hồi tại xã Xuân Lương theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính số 189/QĐ-XPVPHC ngày 01/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh UBND 06/03/2018
107 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi UBND 09/01/2018
108 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi UBND 09/01/2018
109 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải UBND 09/01/2018
110 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ UBND 09/01/2018
111 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến UBND 09/01/2018
112 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi UBND 08/02/2018
113 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương UBND 08/02/2018
114 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ UBND 02/02/2018
115 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ UBND 02/02/2018
116 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng UBND 31/01/2018
117 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên UBND 26/01/2018
118 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu UBND 26/01/2018
119 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội UBND 23/01/2018
120 QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang UBND 16/01/2018

Pages