Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
101 KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 1 năm 2018 UBND 29/03/2018
102 BC việc đăng ký học tập theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM UBND 29/03/2018
103 KH hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 UBND 29/03/2018
104 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 29/03/2018
105 KH hệ thống văn bản QPPL của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2014-2018 UBND 28/03/2018
106 KH hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 UBND 28/03/2018
107 KH thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ, liên quan đến phụ nữ 2017-2027 UBND 28/03/2018
108 Rà soát, đánh giá và lập tờ khai quản lý an toàn hồ đập năm 2018 UBND 28/03/2018
109 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch thu, nộp phòng chống thiên tai năm 2018 UBND 28/03/2018
110 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018 UBND 28/03/2018
111 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2018 UBND 26/03/2018
112 Giao chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số UBND 23/03/2018
113 Mời dự HN triển khai luật HS, luật trách nhiệm... UBND 23/03/2018
114 Xây dựng phương án dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải... UBND 20/03/2018
115 Kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2018 UBND 18/03/2018
116 Báo cáo TTHC quý I năm 2018 UBND 20/03/2018
117 KH thực hiện công tác TN-MT năm 2018 UBND 13/03/2018
118 Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2018 UBND 13/03/2018
119 Mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày QT phụ nữ 8/3 UBND 05/03/2018
120 TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 UBND 26/02/2018

Pages