Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 Triển khai phiếu thu nhập thông tin dân cư trên địa bàn UBND 29/08/2018
82 Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 UBND 29/08/2018
83 Diễn tập chiến đấu phòng thủ, chữa cháy, phòng cháy năm 2018 UBND 29/08/2018
84 Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ UBND 29/08/2018
85 Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết trung thu 2018 UBND 29/08/2018
86 Chuẩn bị một số nhiệm vụ chuẩn bị chào mừng 2-9 UBND 27/08/2018
87 Rà soát tổng hợp bản đồ địa chính, chính quy UBND 27/08/2018
88 KH điều tra, lưu trữ, tổng hợp thu thập thông tin lao động UBND 16/08/2018
89 TBKL phiên tiếp dân 15/8/2018 UBND 21/08/2018
90 Thay đổi thời gian họp UBND huyên tháng 8 năm 2018 UBND 21/08/2018
91 Mời dự tổng kết năm học 2017-2018 UBND 17/08/2018
92 KH xây dựng trường học chuẩn QG giai đoạn 2018-2020 UBND 16/08/2018
93 QLCL vật tư, vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung UBND 17/08/2018
94 Triển khai KH điều tra, thu thập, lưu trưc, tổng hợp thông tin cầu lao động tại các doanh nghiệp 2018 UBND 17/08/2018
95 Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2018 UBND 17/08/2018
96 Mời dự cưỡng chế thu hồi đất dân cư TT Cầu Gồ UBND 16/08/2018
97 Báo KQ KT-XH tháng 7, nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2018 UBND 15/08/2018
98 Mời họp BTC cưỡng chế thu hồi đất TT Cầu Gồ UBND 10/08/2018
99 KH tổ chức cưỡng chế thu hôi đất giải phóng mặt bằng khu dân cư mới TT Cầu Gồ UBND 08/08/2018
100 Tập trung xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện UBND 07/08/2018

Pages