Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 Chấn chỉnh thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH UBND 19/12/2017
82 Thông tin tuyển dụng ứng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức UBND 18/12/2017
83 KH triển khai thực hiện Bộ luật hình sự trên địa bàn YT UBND 18/12/2017
84 KH triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện YT UBND 18/12/2017
85 CT về việc thực hiện CT số 09/CT-UBND, ngày 08/12/2017.... UBND 18/12/2017
86 Đẩy mạnh tiến độ GPMB đấu giá QSD đất năm 2017 UBND 19/12/2017
87 Mời dự tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản UBND 14/12/2017
88 TBKL PCT Thân Minh Sâm tại buổi làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 15/12/2017
89 Đi thăm, tặng quà đồng báo công giáo nhân dịp lễ Noel 2017 UBND 15/12/2017
90 Mời họp BTC Lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 13/12/2017
91 Mời làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 11/12/2017
92 KH tổ chức HN tuyên truyền và triển khai ký cam kết thực hiện tốt công tác dân số -KKGĐ 2017 UBND 11/12/2017
93 Tiếp tục khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân thuộc đối tượng 3 UBND 11/12/2017
94 Triển khai QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 UBND 11/12/2017
95 KH triển khai CT hành động QG Việt Nam về đăng ký hộ tịch... UBND 07/12/2017
96 TBKL phiên tiếp dân ngày 30/11/2017 UBND 08/12/2017
97 QĐ TL BCĐ lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 08/12/2017
98 KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học năm 2017 UBND 05/12/2017
99 Báo cáo các nhiệm vụ tuần UBND 05/12/2017
100 Đánh giá, xếp loại KQ thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2017 UBND 30/11/2017

Pages