Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
81 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018
82 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 UBND 17/09/2018
83 Lập dự toán ngân sách năm 2019 UBND 11/09/2018
84 Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 UBND 10/09/2018
85 QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 UBND 07/09/2018
86 Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng UBND 07/09/2018
87 Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau ngập úng UBND 06/09/2018
88 Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định UBND 07/09/2018
89 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 30/8/2018 UBND 31/08/2018
90 Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ UBND 05/09/2018
91 Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT UBND 04/09/2018
92 QĐ ban hành quy định đánh giá tiêu chuẩn điều động cán bộ, giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám UBND 30/08/2018
93 KH tổ chức tết trung thu 2018 UBND 31/08/2018
94 Kế hoạch xét chọn HĐLĐ giáo viên mầm non 2018 UBND 31/08/2018
95 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Hiếu, Đồng Hưu UBND 13/07/2018
96 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Ngô Thế Sơn, Đông Sơn UBND 26/07/2018
97 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Bắc UBND 26/07/2018
98 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Vũ Doanh Hậu, UBND 18/07/2018
99 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Khắc Hải, Đồng Hưu UBND 18/07/2018
100 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn Duy Tùng UBND 21/06/2018

Pages