Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 Mời dự HN TK công tác QPĐP năm 2017... UBND 28/12/2017
62 Mời làm việc tổ công tác theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND UBND 03/01/2018
63 KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm HC trên địa bàn huyện năm 2018 UBND 04/01/2018
64 KH kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018 UBND 28/12/2017
65 KH tổ chức HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2018 UBND 28/12/2017
66 Mời làm việc với Ban KT-NS HĐND tỉnh UBND 28/12/2017
67 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 28/12/2017
68 KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn UBND 27/12/2017
69 KH thực hiện đề án tăng cường tư vấn cung cấp dịch vụ dân số... UBND 27/12/2017
70 KH thực hiện đề án chăn sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018-2025 UBND 27/12/2017
71 KH thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của TTg UBND 26/12/2017
72 Rà soát văn bản QPPL... UBND 26/12/2017
73 Báo cáo thực hiện chương trình cứng hóa kênh mương UBND 25/12/2017
74 Mời làm việc với Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang UBND 26/12/2017
75 Mời họp UBND huyện tháng 12 năm 2017 UBND 22/12/2017
76 KH đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp tết Dương lịch, Nguyên đán...2018 UBND 22/12/2017
77 Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 12 năm 2017 UBND 19/12/2017
78 KH thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TW, ngày 05/9/2017 UBND 19/12/2017
79 Mời dự HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 UBND 19/12/2017
80 Thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN UBND 19/12/2017

Pages