Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 Thông báo giờ làm việc mùa đông UBND 09/10/2018
62 Triển khai điêu tra, thống kê người đi lao động trên địa bản bị chết do tai nạn lao động UBND 08/10/2018
63 BC ước thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 UBND 08/10/2018
64 Thực hiện lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười UBND 05/10/2018
65 TB phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện UBND 05/10/2018
66 Mời làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh UBND 05/10/2018
67 TB lịch làm thêm giờ của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế UBND 05/10/2018
68 Tăng cường công tác PCCC, cứu nạn... UBND 28/09/2018
69 KH tổ chức ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam UBND 26/09/2018
70 TB chức danh, chữ ký Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thế UBND 01/10/2018
71 Mời dự làm việc đoàn kiểm tra liên ngành UBND 01/10/2018
72 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018 UBND 26/09/2018
73 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018 UBND 20/09/2018
74 Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND 20/09/2018
75 KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 2018 UBND 20/09/2018
76 Triển khai phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện UBND 16/09/2018
77 Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 UBND 20/09/2018
78 KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 UBND 20/09/2018
79 Thống kê rà soát nhu cầu vay vốn năm 2018 UBND 19/09/2018
80 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018

Pages