Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018 UBND 20/09/2018
62 Mời dự HN triển khai và tập huấn rà soát, thông kê hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND 20/09/2018
63 KH rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 2018 UBND 20/09/2018
64 Triển khai phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện UBND 16/09/2018
65 Mời dự HN trực tuyến tổng kết PTTD đoàn kết XD đời sống văn hóa gđ 2000-2018 UBND 20/09/2018
66 KH tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 UBND 20/09/2018
67 Thống kê rà soát nhu cầu vay vốn năm 2018 UBND 19/09/2018
68 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018
69 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018
70 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 UBND 17/09/2018
71 Lập dự toán ngân sách năm 2019 UBND 11/09/2018
72 Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 UBND 10/09/2018
73 QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 UBND 07/09/2018
74 Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng UBND 07/09/2018
75 Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau ngập úng UBND 06/09/2018
76 Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định UBND 07/09/2018
77 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 30/8/2018 UBND 31/08/2018
78 Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ UBND 05/09/2018
79 Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT UBND 04/09/2018
80 QĐ ban hành quy định đánh giá tiêu chuẩn điều động cán bộ, giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám UBND 30/08/2018

Pages