Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
61 BCKQ thực hiện công tác KSTTHC năm 20107, nhiệm vụ , giải pháp 2018 UBND 24/11/2017
62 BCKQ công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy UBND 20/11/2017
63 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND, UBND huyện ngày 15/11/2017 UBND 16/11/2017
64 Không tổ chức giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 UBND 21/11/2017
65 TB kiểm tra thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 UBND 21/11/2017
66 Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 UBND 20/11/2017
67 Tham dự tập huấn truyền hình trực tuyến hội nghị... UBND 20/11/2017
68 KH quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ.... trên địa bàn huyên Yên Thế UBND 13/11/2017
69 Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 UBND 16/11/2017
70 Đánh giá xếp loại UBND các xã, thị trấn năm 2017 UBND 15/11/2017
71 BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 11, nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 UBND 15/11/2017
72 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 14/11/2017
73 Mời dự HN UBND huyện tháng 11 năm 2017 UBND 14/11/2017
74 Mời dự HN thông qua dự thảo phương án bồi thường GPMB Hồ Quỳnh bổ sung UBND 14/11/2017
75 KH nâng cao chất lượng hoạt động đài TT cơ sở giai đoạn 2018-2020 UBND 09/11/2017
76 KH thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông... UBND 14/11/2017
77 KH triển khai thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT..2018 UBND 30/09/2017
78 KH ngầm hóa, chỉnh trang mạng thông tin trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 UBND 06/11/2017
79 BCKQ thực hiện NQ 01/NQ-CP UBND 09/11/2017
80 TBKL tại HN giao ban ngày 06/11/2017 UBND 09/11/2017

Pages