Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
41 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Thị Nhàn, Tân Sỏi UBND 09/01/2018
42 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Trần Đức Hải UBND 09/01/2018
43 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, Nguyễn Như Ngọc, Đồng Kỳ UBND 09/01/2018
44 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Lý Văn Bền, Tam Tiến UBND 09/01/2018
45 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đức Huân, Tân Sỏi UBND 08/02/2018
46 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hoàn, Xuân Lương UBND 08/02/2018
47 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Đỗ Đức Kỳ UBND 02/02/2018
48 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Tuấn, Hương Vỹ UBND 02/02/2018
49 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Hoàng Ngọc Ba, Giám đốc Công ty Thân Đại Hoàng UBND 31/01/2018
50 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Dương Văn Duy, Tân Yên UBND 26/01/2018
51 Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Xuân Toàn, xã Đồng Hưu UBND 26/01/2018
52 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội UBND 23/01/2018
53 QĐ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Mạnh, Lạng Giang UBND 16/01/2018
54 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Hoàng Văn Cầu, xã Phồn Xương UBND 10/01/2018
55 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nguyễn Minh Trường UBND 04/01/2018
56 QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhin đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018 UBND 24/08/2018
57 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm học 2017-2019 UBND 10/08/2018
58 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
59 Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất UBND 02/08/2018
60 QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 UBND 30/07/2018

Pages