Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
41 Thông tin tuyển dụng ứng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức UBND 18/12/2017
42 KH triển khai thực hiện Bộ luật hình sự trên địa bàn YT UBND 18/12/2017
43 KH triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện YT UBND 18/12/2017
44 CT về việc thực hiện CT số 09/CT-UBND, ngày 08/12/2017.... UBND 18/12/2017
45 Đẩy mạnh tiến độ GPMB đấu giá QSD đất năm 2017 UBND 19/12/2017
46 Mời dự tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản UBND 14/12/2017
47 TBKL PCT Thân Minh Sâm tại buổi làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 15/12/2017
48 Đi thăm, tặng quà đồng báo công giáo nhân dịp lễ Noel 2017 UBND 15/12/2017
49 Mời họp BTC Lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 13/12/2017
50 Mời làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 11/12/2017
51 KH tổ chức HN tuyên truyền và triển khai ký cam kết thực hiện tốt công tác dân số -KKGĐ 2017 UBND 11/12/2017
52 Tiếp tục khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân thuộc đối tượng 3 UBND 11/12/2017
53 Triển khai QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 UBND 11/12/2017
54 KH triển khai CT hành động QG Việt Nam về đăng ký hộ tịch... UBND 07/12/2017
55 TBKL phiên tiếp dân ngày 30/11/2017 UBND 08/12/2017
56 QĐ TL BCĐ lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 08/12/2017
57 KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học năm 2017 UBND 05/12/2017
58 Báo cáo các nhiệm vụ tuần UBND 05/12/2017
59 Đánh giá, xếp loại KQ thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2017 UBND 30/11/2017
60 Triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo UBND 04/12/2017

Pages