Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
41 TB kết quả nhận báo cáo tháng 10 năm 2018 UBND 19/10/2018
42 KH đào tạo nghề nông thôn UBND 11/10/2018
43 Mời dự HN rà soát nghiệp vụ hệ thống QLVB QPPL UBND 19/10/2018
44 Đăng ký tạo lập tài khoản sử dụng hỗ trợ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND 22/10/2018
45 KH chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC huyện năm 2019 UBND 19/10/2018
46 TB điều chỉnh giờ làm việc mùa đông UBND 19/10/2018
47 Triển khai thí điểm tặng bảo hiểm cho học sinh UBND 17/10/2018
48 TB phiên tiếp dân 15/10/2018 của TT HĐND, UBND huyện UBND 17/10/2018
49 Tổ chức Đại hội làm vườn cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023 UBND 17/10/2018
50 XD KH BTVHU về chiến lược phát triển công nghiệp...2030-2035 UBND 17/10/2018
51 BCKQ nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 UBND 18/10/2018
52 QĐ TL đoàn liên ngành, đôn đốc việc triển khai thu thuế tại các xã, thị trấn UBND 16/10/2018
53 TBKL BTVHU tại hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể UBND 16/10/2018
54 Báo cáo kết quả giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 UBND 12/10/2018
55 TBKL Chủ tịch UBND huyện tại HN kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 09 tháng đầu năm UBND 12/10/2018
56 KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 2 năm 2018 UBND 12/10/2018
57 Mời họp UBND huyện tháng 10 năm 2018 UBND 12/10/2018
58 BC tổng kết 5 năm ngày pháp luật luật trên địa bàn UBND 09/10/2018
59 Thực hiện KH rà soát văn bản QPPL 2014-2018 UBND 09/10/2018
60 Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra CCHC tỉnh UBND 09/10/2018

Pages