Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
41 KH triển khai hoạt động phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em UBND 07/05/2018
42 Chấn chỉnh công tác nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện UBND 07/05/2018
43 Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện UBND 07/05/2018
44 Mời dự họp kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện UBND 07/05/2018
45 QĐ kiện toàn BBT Cổng TTĐT huyện Yên thế UBND 07/05/2018
46 Đôn đốc thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm UBND 04/05/2018
47 Thông báo chức danh, chữ ký Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Thế UBND 04/05/2018
48 TBKL CTUBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm thực hiện các dự án dân cư mới trên địa bàn... UBND 04/05/2018
49 TBKL phiên tiếp dân ngày 27/4/2018 UBND 04/05/2018
50 Quyên góp, ủng hộ quỹ bảo trợ NNCĐ DC năm 2018 UBND 04/05/2018
51 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 UBND 02/05/2018
52 Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực việc làm... UBND 26/05/2018
53 Mời dự HN bàn biện pháp GPMB...quy hoạch chi tiết TT Bố Hạ UBND 26/04/2018
54 QĐ kiện toàn đội giao thông hỏa tốc, tổ giúp việc BCĐ phòng chống TT-TCCN... UBND 26/04/2018
55 QĐ kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống TT-TCCN... UBND 26/04/2018
56 PA phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 UBND 26/04/2018
57 KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 UBND 26/04/2018
58 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2018 UBND 24/04/2018
59 Tăng cường bảo đảm ATTTGT trong dịp lễ 30/4, 01/5 UBND 24/04/2018
60 Thống kê hộ chủ rừng theo diện tích... UBND 24/04/2018

Pages