Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
241 Thực hiện nghiêm túc quy định của NĐ 23/2015//NĐ-CP UBND 25/05/2018
242 KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 UBND 23/05/2018
243 KH triển khai thực hiện cuộc vận động quỹ nhân đạo năm 2018 UBND 23/05/2018
244 QĐ kiện toàn Ban ATGT huyện Yên Thế UBND 24/05/2018
245 Mời tập huấn công tác thi đua, khen thưởng UBND 24/05/2018
246 TB bố trí sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở UBND 24/05/2018
247 BC KQ kết quả tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của CĐCQCQ huyện UBND 21/05/2018
248 Mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương UBND 21/05/2018
249 Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 UBND 21/05/2018
250 KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện YT UBND 09/05/2018
251 KH tổ chức hoạt động 71 năm ngày TBLS... UBND 11/05/2018
252 KH tổ chức tháng hành động vì môi trường UBND 11/05/2018
253 Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi UBND 14/05/2018
254 TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 UBND 11/05/2018
255 Đề nghị tổng hợp báo cáo KQ sơ kết NQ 136/NQ-TU UBND 10/05/2018
256 TB KL của PCT Thân Minh Sâm tại HN bàn tháo gỡ khó khăn khu dân mới TT Bố Hạ UBND 09/05/2018
257 KH chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 UBND 10/05/2018
258 Tăng cường công tác quản lý việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền vận động lao động.... UBND 26/04/2018
259 Tổng hợp người khiếm thị có nhu cầu dùng gậy dò đường UBND 08/05/2018
260 Triển khai các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh UBND 08/05/2018

Pages