Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
221 Mời làm việc với Thanh tra Chính phủ UBND 12/06/2018
222 Mời làm việc với đoàn giám sát TT MTTQ tỉnh UBND 12/06/2018
223 Mời họp UBND huyện tháng 6 năm 2018 UBND 08/06/2018
224 Báo cáo công tác thi hành pháp luật... UBND 06/06/2018
225 QĐTL đoàn công tác liên ngành thực hiện QLNN về ATTP UBND 05/06/2018
226 KH tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em UBND 05/06/2018
227 Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em UBND 05/06/2018
228 TBKL CT UBND huyện buổi kiểm tra đường GTNT theo NQ 07/2017 của HĐND tỉnh UBND 05/06/2018
229 TBKL phiên tiếp dân ngày 30/5/2018 của TTHĐND, UBND huyện UBND 01/06/2018
230 KH kiểm tra công tác thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công... UBND 31/05/2018
231 Mời dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018 UBND 31/05/2018
232 KH chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp UBND 28/05/2018
233 KH thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 UBND 30/05/2018
234 QĐ giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 UBND 30/05/2018
235 Tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống matuys năm 2018 UBND 28/05/2018
236 KH thực hiện đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia UBND 28/05/2018
237 Tăng cường công tác phòng, chống nắng, nóng, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm UBND 29/05/2018
238 Mời dự làm việc đoàn giám sát của TT HĐND Tỉnh UBND 24/05/2018
239 TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 UBND 24/05/2018
240 Phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Yên Thế năm 2018 UBND 24/05/2018

Pages