Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Khảo sát tuyến và xác định mốc ĐGHC Bố Hạ, TT Bố Hạ UBND 05/01/2018
22 Mời dự HN TK công tác QPĐP năm 2017... UBND 28/12/2017
23 Mời làm việc tổ công tác theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND UBND 03/01/2018
24 KH thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm HC trên địa bàn huyện năm 2018 UBND 04/01/2018
25 KH kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018 UBND 28/12/2017
26 KH tổ chức HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2018 UBND 28/12/2017
27 Mời làm việc với Ban KT-NS HĐND tỉnh UBND 28/12/2017
28 Mời dự tiếp dân với TTHĐND, UBND huyện UBND 28/12/2017
29 KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn UBND 27/12/2017
30 KH thực hiện đề án tăng cường tư vấn cung cấp dịch vụ dân số... UBND 27/12/2017
31 KH thực hiện đề án chăn sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018-2025 UBND 27/12/2017
32 KH thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của TTg UBND 26/12/2017
33 Rà soát văn bản QPPL... UBND 26/12/2017
34 Báo cáo thực hiện chương trình cứng hóa kênh mương UBND 25/12/2017
35 Mời làm việc với Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang UBND 26/12/2017
36 Mời họp UBND huyện tháng 12 năm 2017 UBND 22/12/2017
37 KH đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp tết Dương lịch, Nguyên đán...2018 UBND 22/12/2017
38 Chuẩn bị ý kiến phục vụ giao ban trực tuyến tháng 12 năm 2017 UBND 19/12/2017
39 KH thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TW, ngày 05/9/2017 UBND 19/12/2017
40 Mời dự HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 UBND 19/12/2017

Pages