Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Thông báo chức danh, chữ ký Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Thế UBND 04/05/2018
22 TBKL CTUBND huyện tại buổi làm việc kiểm điểm thực hiện các dự án dân cư mới trên địa bàn... UBND 04/05/2018
23 TBKL phiên tiếp dân ngày 27/4/2018 UBND 04/05/2018
24 Quyên góp, ủng hộ quỹ bảo trợ NNCĐ DC năm 2018 UBND 04/05/2018
25 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 UBND 02/05/2018
26 Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực việc làm... UBND 26/05/2018
27 Mời dự HN bàn biện pháp GPMB...quy hoạch chi tiết TT Bố Hạ UBND 26/04/2018
28 QĐ kiện toàn đội giao thông hỏa tốc, tổ giúp việc BCĐ phòng chống TT-TCCN... UBND 26/04/2018
29 QĐ kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống TT-TCCN... UBND 26/04/2018
30 PA phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 UBND 26/04/2018
31 KH phòng chống thiên tai và TNCN trên địa bàn 2018 UBND 26/04/2018
32 TBKL phiên họp UBND huyện tháng 4 năm 2018 UBND 24/04/2018
33 Tăng cường bảo đảm ATTTGT trong dịp lễ 30/4, 01/5 UBND 24/04/2018
34 Thống kê hộ chủ rừng theo diện tích... UBND 24/04/2018
35 KH vận động quỹ khuyến học 2018 UBND 24/04/2018
36 TBKL PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN công tác an toàn thực phẩm quý I năm 2018 UBND 23/04/2018
37 Đôn đốc thu nợ sử dụng đất UBND 23/04/2018
38 Mời dự HN góp ý kiến đồ án quy hoạch mở rộng TT Cầu Gồ UBND 17/04/2018
39 Chấn chỉnh công tác trích nộp BHXH, BHYT... UBND 17/04/2018
40 KH kiểm tra công tác chính sách bảo trợ xã hội UBND 18/04/2018

Pages