Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 KH tiêm vác xin cho đàn chó, mèo năm 2018 UBND 24/07/2018
22 Mời dự HN UBND huyện tháng 8 năm 2018 UBND 24/07/2018
23 TBKL của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tại HN kiểm điểm công tác ATTTP 06 đầu năm 2018 UBND 23/07/2018
24 Ban toàn BCĐ công tác gia đình UBND 20/07/2018
25 Mời dự HN bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về cấp CGCNQSD đất UBND 20/07/2018
26 Quy định quản lý nhà trọ trên đại bàn tỉnh Bắc Giang UBND 13/07/2018
27 Triển khai ban hành quyết định quản lý nhà trợ UBND 13/07/2018
28 Mời đón đoàn đại biểu OCOP về thăm Yên Thế UBND 12/07/2018
29 Mời thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS UBND 11/07/2018
30 Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì NCT Việt Nam UBND 11/07/2018
31 Thực hiện thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng UBND 11/07/2018
32 QĐ thu hồi giấy phép xây dựng UBND 09/07/2018
33 Xây dựng dự toán 2019, hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích UBND 09/07/2018
34 Triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-TP UBND 09/07/2018
35 Mời dự HN cho ý kiến của nhân dân về quy hoạch khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương UBND 09/07/2018
36 Mời dự HN chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn OCOP về thăm mô hình gà Yên Thế UBND 09/07/2018
37 Kiểm tra hệ thống thông báo, báo động bằng kèn ù tại BCHQ huyện UBND 03/07/2018
38 Phân công thẩm văn bản lĩnh vực KT-XH kỳ họp tứ 9 UBND 27/06/2018
39 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 UBND 26/06/2018
40 Mời dự ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống matuy 2018 UBND 21/06/2018

Pages