Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
21 Dự hội nghị bồi dưỡng hòa giải cơ sở UBND 09/11/2018
22 Đăng ký kinh phí sử dụng khuyến công năm 2019 UBND 09/11/2018
23 Rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ không có hồ sơ lưu tại Sở lao động UBND 09/11/2018
24 Tổ chức kỷ niệm 60 ngày hiến chương các nhà giáo.... UBND 09/11/2018
25 Tuyên truyền Website tìm kiếm liệt sỹ UBND 07/11/2018
26 Mời dự làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang UBND 06/11/2018
27 KH tháng hành động bình đẳng giới... UBND 06/11/2018
28 Thực hiện nghiêm trình tự hòa giải tranh chấp đất đai UBND 05/11/2018
29 Rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở UBND 01/10/2018
30 KH tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT... UBND 31/10/2018
31 Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện UBND 01/11/2018
32 Mời làm việc với Sở NN&PTNT UBND 01/11/2018
33 Đôn đốc quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 UBND 24/10/2018
34 Đăng ký mua sổ tay dân vận UBND 02/11/2018
35 Mời dự lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT UBND 30/10/2018
36 BC công tác tháng KTXH, KNTC, CCHC... UBND 30/10/2018
37 QĐTL tổ công tác chấm điểm thôn,bản phố văn hóa UBND 24/10/2018
38 Mời làm việc với Tổ kiểm tra CCHC tỉnh UBND 22/10/2018
39 Mời làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà UBND 22/10/2018
40 Đăng ký nội dung chương trình cấp ủy năm 2019 UBND 19/10/2018

Pages