Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Thông báo chuyển địa điểm Bộ phận TN&TKQ huyện UBND 23/08/2017
2 Mời dự giải thể thao truyền thống VP CQHC Nhà nước UBND 21/08/2017
3 TBKL của PCTTTUBND huyện tại HN giao ban công tác dân số KHHG Đ UBND 11/08/2017
4 Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 UBND 11/08/2017
5 Mời dự tổng duyệt Đại hội TDTT huyện Yên Thế lần thứ VIII năm 2017 UBND 11/08/2017
6 Mời họp UBND huyện tháng 8 năm 2017 UBND 11/08/2017
7 Mời dự buổi làm việc Tổ công tác của UBND tỉnh UBND 11/08/2017
8 Mời dự buổi làm việc đoàn công tác của UBND tỉnh UBND 11/08/2017
9 Kế hoạch xét hợp đồng giáo viên Mầm non trong trường học công lập năm 2017 UBND 11/08/2017
10 Phối hợp cấp đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn huyện UBND 10/08/2017
11 Q Đ thành lập tổ giúp việc BC Đ Đại hội TD TT huyện năm 2017 UBND 10/08/2017
12 TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban ngày 07/8/2017 UBND 10/08/2017
13 TBKL của PCTTTUBND huyện tại HN giao ban kiểm điểm tiến độ tổ chức Đại hội TDTT huyện 2017 UBND 10/08/2017
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Văn UBND 14/07/2017
15 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Phạm Văn Hậu, Đồng Lạc UBND 14/07/2017
16 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nguyễn Tiến Lưu, TT Bố Hạ UBND 14/07/2017
17 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tật tự xây dựng, Nguyễn Văn Toản, TT Bố Hạ UBND 07/07/2017
18 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản UBND 30/06/2017
19 Tờ trình v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017 UBND 29/06/2017
20 TBKL phiên tiếp họp UBND huyện tháng 7 năm 2017 UBND 27/07/2017

Pages