Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 BC KQ kết quả tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của CĐCQCQ huyện UBND 21/05/2018
2 Mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương UBND 21/05/2018
3 Mời họp UBND huyện tháng 5 năm 2018 UBND 21/05/2018
4 KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện YT UBND 09/05/2018
5 KH tổ chức hoạt động 71 năm ngày TBLS... UBND 11/05/2018
6 KH tổ chức tháng hành động vì môi trường UBND 11/05/2018
7 Mời thăm và tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động trẻ em tết thiếu nhi UBND 14/05/2018
8 TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019 UBND 11/05/2018
9 Đề nghị tổng hợp báo cáo KQ sơ kết NQ 136/NQ-TU UBND 10/05/2018
10 TB KL của PCT Thân Minh Sâm tại HN bàn tháo gỡ khó khăn khu dân mới TT Bố Hạ UBND 09/05/2018
11 KH chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 UBND 10/05/2018
12 Tăng cường công tác quản lý việc làm, xuất khẩu lao động và tuyên truyền vận động lao động.... UBND 26/04/2018
13 Tổng hợp người khiếm thị có nhu cầu dùng gậy dò đường UBND 08/05/2018
14 Triển khai các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh UBND 08/05/2018
15 KH triển khai hoạt động phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em UBND 07/05/2018
16 Chấn chỉnh công tác nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện UBND 07/05/2018
17 Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện UBND 07/05/2018
18 Mời dự họp kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện UBND 07/05/2018
19 QĐ kiện toàn BBT Cổng TTĐT huyện Yên thế UBND 07/05/2018
20 Đôn đốc thống kê, phân loại các cơ sở thực phẩm UBND 04/05/2018

Pages