Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh UBND 15/11/2018
2 Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 UBND 15/11/2018
3 Thông báo kết quả bình chương trình xét bình chọn thương hiệu chất lượng cao 2018 UBND 30/11/2018
4 Mời họp UBND huyện tháng 11 năm 2018 UBND 13/11/2018
5 Mời dự làm việc đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh 2018 UBND 12/11/2018
6 Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở UBND 12/11/2018
7 KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 trên địa bàn huyện UBND 09/11/2018
8 Dự hội nghị bồi dưỡng hòa giải cơ sở UBND 09/11/2018
9 Đăng ký kinh phí sử dụng khuyến công năm 2019 UBND 09/11/2018
10 Rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ không có hồ sơ lưu tại Sở lao động UBND 09/11/2018
11 Tổ chức kỷ niệm 60 ngày hiến chương các nhà giáo.... UBND 09/11/2018
12 Tuyên truyền Website tìm kiếm liệt sỹ UBND 07/11/2018
13 Mời dự làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang UBND 06/11/2018
14 KH tháng hành động bình đẳng giới... UBND 06/11/2018
15 Thực hiện nghiêm trình tự hòa giải tranh chấp đất đai UBND 05/11/2018
16 Rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở UBND 01/10/2018
17 KH tháng cao điểm nhân dân tham gia BHYT... UBND 31/10/2018
18 Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện UBND 01/11/2018
19 Mời làm việc với Sở NN&PTNT UBND 01/11/2018
20 Đôn đốc quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 UBND 24/10/2018

Pages