Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018
2 Kết quả tiếp nhận hồ sơ và dự kiến danh sách xét chọn hợp giáo viên Mầm non năm 2018 UBND 18/09/2018
3 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 14/9/2018 UBND 17/09/2018
4 Lập dự toán ngân sách năm 2019 UBND 11/09/2018
5 Kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 UBND 10/09/2018
6 QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019 UBND 07/09/2018
7 Đăng ký danh mục công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng UBND 07/09/2018
8 Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau ngập úng UBND 06/09/2018
9 Mời làm việc với đoàn công tác An Lão, Bình Định UBND 07/09/2018
10 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND&UBND huyện ngày 30/8/2018 UBND 31/08/2018
11 Mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ UBND 05/09/2018
12 Mời dự HN triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn ANTT UBND 04/09/2018
13 QĐ ban hành quy định đánh giá tiêu chuẩn điều động cán bộ, giáo viên trường THCS Hoàng Hoa Thám UBND 30/08/2018
14 KH tổ chức tết trung thu 2018 UBND 31/08/2018
15 Kế hoạch xét chọn HĐLĐ giáo viên mầm non 2018 UBND 31/08/2018
16 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Hiếu, Đồng Hưu UBND 13/07/2018
17 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Ngô Thế Sơn, Đông Sơn UBND 26/07/2018
18 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Bắc UBND 26/07/2018
19 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Vũ Doanh Hậu, UBND 18/07/2018
20 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Khắc Hải, Đồng Hưu UBND 18/07/2018

Pages