Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 TBKL của CTUBND huyện tại HN giao ban lãnh đạo ngày 12/6/2017 UBND 18/06/2017
2 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Xuân Thủy UBND 30/05/2017
3 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Trương Trường Duẩn UBND 30/05/2017
4 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Ổn UBND 25/05/2017
5 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Văn Tuấn, TT Cầu Gồ UBND 19/05/2017
6 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Nguyễn Thị Hoài, TT Cầu Gồ UBND 19/05/2017
7 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP, Vi Văn Hoàng, Đồng Tiến UBND 19/05/2017
8 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Lênh UBND 17/05/2017
9 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đồng Lạc UBND 15/05/2017
10 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phùng Phương Đông, Phồn Xương UBND 15/05/2017
11 QĐ v/v xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Trịnh Thị Kim Dung, Tam Tiến UBND 15/05/2017
12 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản UBND 05/05/2017
13 Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Đình Mạnh UBND 28/04/2017
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản UBND 17/04/2017
15 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hoàng Thị Hường, Hương Vĩ UBND 17/04/2017
16 QĐ v/v cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính UBND 17/04/2017
17 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh, trật tự, ATXH UBND 10/04/2017
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Xuân Hoàn, Thái Nguyên UBND 10/04/2017
19 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Bắc, xã Hương Vĩ UBND 23/03/2017
20 QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, ông Nguyễn Văn Quang UBND 23/03/2017

Pages