Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Quy định quản lý nhà trọ trên đại bàn tỉnh Bắc Giang UBND 13/07/2018
2 Triển khai ban hành quyết định quản lý nhà trợ UBND 13/07/2018
3 Mời đón đoàn đại biểu OCOP về thăm Yên Thế UBND 12/07/2018
4 Mời thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS UBND 11/07/2018
5 Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì NCT Việt Nam UBND 11/07/2018
6 Thực hiện thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng UBND 11/07/2018
7 QĐ thu hồi giấy phép xây dựng UBND 09/07/2018
8 Xây dựng dự toán 2019, hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích UBND 09/07/2018
9 Triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-TP UBND 09/07/2018
10 Mời dự HN cho ý kiến của nhân dân về quy hoạch khu dân cư trung tâm xã Xuân Lương UBND 09/07/2018
11 Mời dự HN chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn OCOP về thăm mô hình gà Yên Thế UBND 09/07/2018
12 Kiểm tra hệ thống thông báo, báo động bằng kèn ù tại BCHQ huyện UBND 03/07/2018
13 Phân công thẩm văn bản lĩnh vực KT-XH kỳ họp tứ 9 UBND 27/06/2018
14 Phân công thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 UBND 26/06/2018
15 Mời dự ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống matuy 2018 UBND 21/06/2018
16 Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy UBND 21/06/2018
17 Mời dự tập huấn công tác phòng chống matuy UBND 21/06/2018
18 Mời dự HN kiểm điểm việc thực hiện dự án khu dân cư TT Cầu Gồ UBND 20/06/2018
19 KH thực hiện phòng chống ma túy năm 2018 UBND 20/06/2018
20 Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2018 UBND 20/06/2018

Pages