Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 Xây dựng phương án dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải... UBND 20/03/2018
2 Kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2018 UBND 18/03/2018
3 Báo cáo TTHC quý I năm 2018 UBND 20/03/2018
4 KH thực hiện công tác TN-MT năm 2018 UBND 13/03/2018
5 Mời dự phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2018 UBND 13/03/2018
6 Mời gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày QT phụ nữ 8/3 UBND 05/03/2018
7 TB kết luận phiên họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 UBND 26/02/2018
8 KH phát động thi đua thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 UBND 26/02/2018
9 KH thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2018 UBND 26/02/2018
10 BC tình hình tổ chức tết nguyên đán năm 2018 UBND 18/01/2018
11 KH tuyên truyền cải cách HCNN huyện năm 2018 UBND 13/01/2018
12 KH triển khai công tác, TTATGT năm 2018 UBND 30/01/2018
13 KH kiểm tra công tác QLNN về đầu tư xây dựng UBND 12/02/2018
14 Mời gặp mặt doanh nhân đầu năm 2018 UBND 12/02/2018
15 Mời họp UBND huyện tháng 2 năm 2018 UBND 12/02/2018
16 Mời viếng Đền Thề và các anh hùng liệt sỹ UBND 12/02/2018
17 BC công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện khóa XXI UBND 09/02/2018
18 Đẩy mạnh công tác CCHC, công vụ UBND 09/02/2018
19 KH khắc phục những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ CQCQ UBND 09/02/2018
20 BC chương trình thực hiện tháng cao điểm sửa đường giao thông, kênh mương năm 2018 UBND 08/02/2018

Pages