Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 TBKL PCT Thân Minh Sâm tại buổi làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 15/12/2017
2 Đi thăm, tặng quà đồng báo công giáo nhân dịp lễ Noel 2017 UBND 15/12/2017
3 Mời họp BTC Lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 13/12/2017
4 Mời làm việc với UBND xã Xuân Lương UBND 11/12/2017
5 KH tổ chức HN tuyên truyền và triển khai ký cam kết thực hiện tốt công tác dân số -KKGĐ 2017 UBND 11/12/2017
6 Tiếp tục khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân thuộc đối tượng 3 UBND 11/12/2017
7 Triển khai QĐ số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 UBND 11/12/2017
8 KH triển khai CT hành động QG Việt Nam về đăng ký hộ tịch... UBND 07/12/2017
9 TBKL phiên tiếp dân ngày 30/11/2017 UBND 08/12/2017
10 QĐ TL BCĐ lễ hội Yên Thế năm 2018 UBND 08/12/2017
11 KH tuyển chọn cán bộ quản lý trường học năm 2017 UBND 05/12/2017
12 Báo cáo các nhiệm vụ tuần UBND 05/12/2017
13 Đánh giá, xếp loại KQ thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn năm 2017 UBND 30/11/2017
14 Triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm VK, VLN, CCHT và pháo UBND 04/12/2017
15 BCKQ thực hiện công tác KSTTHC năm 20107, nhiệm vụ , giải pháp 2018 UBND 24/11/2017
16 BCKQ công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy UBND 20/11/2017
17 TBKL phiên tiếp dân của TT HĐND, UBND huyện ngày 15/11/2017 UBND 16/11/2017
18 Không tổ chức giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017 UBND 21/11/2017
19 TB kiểm tra thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 UBND 21/11/2017
20 Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ giai đoạn 2 UBND 20/11/2017

Pages