Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 KH thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019 UBND 18/04/2019
2 V/v xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ở các xã, thị trấn UBND 18/04/2019
3 QĐ công bố danh mạc văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành trong hệ thống hóa 2014-2018 UBND 27/02/2019
4 QĐ công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 UBND 22/01/2019
5 QĐ công nhận xã Hương Vĩ đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 UBND 15/01/2019
6 Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8 UBND 20/11/2018
7 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh UBND 15/11/2018
8 Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 UBND 15/11/2018
9 Thông báo kết quả bình chương trình xét bình chọn thương hiệu chất lượng cao 2018 UBND 30/11/2018
10 Mời họp UBND huyện tháng 11 năm 2018 UBND 13/11/2018
11 Mời dự làm việc đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh 2018 UBND 12/11/2018
12 Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở UBND 12/11/2018
13 KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 trên địa bàn huyện UBND 09/11/2018
14 Dự hội nghị bồi dưỡng hòa giải cơ sở UBND 09/11/2018
15 Đăng ký kinh phí sử dụng khuyến công năm 2019 UBND 09/11/2018
16 Rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ không có hồ sơ lưu tại Sở lao động UBND 09/11/2018
17 Tổ chức kỷ niệm 60 ngày hiến chương các nhà giáo.... UBND 09/11/2018
18 Tuyên truyền Website tìm kiếm liệt sỹ UBND 07/11/2018
19 Mời dự làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang UBND 06/11/2018
20 KH tháng hành động bình đẳng giới... UBND 06/11/2018

Pages