Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành - Ủy ban nhân dân huyện

STT Trích yếu Cơ quan BH Ngày ký File
1 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 UBND 22/04/2019
2 V/v tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội UBND 22/04/2019
3 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em UBND 22/04/2019
4 V/v triển khai thực hiện các văn bản liên quan hoạt động thông tin đối ngoại UBND 22/04/2019
5 V/v xây dựng phương án phòng chống thiên tai các hồ chứa và phương án tiêu úng hệ thống các công trình thủy lợi UBND 22/04/2019
6 BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 4 UBND 19/04/2019
7 KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2019 UBND 19/04/2019
8 KH thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019 UBND 18/04/2019
9 V/v xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ở các xã, thị trấn UBND 18/04/2019
10 QĐ công bố danh mạc văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành trong hệ thống hóa 2014-2018 UBND 27/02/2019
11 QĐ công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 UBND 22/01/2019
12 QĐ công nhận xã Hương Vĩ đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 UBND 15/01/2019
13 Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8 UBND 20/11/2018
14 Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh UBND 15/11/2018
15 Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 UBND 15/11/2018
16 Thông báo kết quả bình chương trình xét bình chọn thương hiệu chất lượng cao 2018 UBND 30/11/2018
17 Mời họp UBND huyện tháng 11 năm 2018 UBND 13/11/2018
18 Mời dự làm việc đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh 2018 UBND 12/11/2018
19 Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở UBND 12/11/2018
20 KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 trên địa bàn huyện UBND 09/11/2018

Pages