Skip to main content

Triển khai điêu tra, thống kê người đi lao động trên địa bản bị chết do tai nạn lao động

Ngày đăng Thứ hai, 2018-10-08 09:03
Số ký hiệu: 1009/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ hai, October 8, 2018 - 09:00
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon cvct-1009-2018023-signed.pdf
Người đăng