Skip to main content

Thủ tục hành chính

Họ tên: 
Trần Thị Hạnh
Địa chỉ: 
Xuân Lương - Yên Thế
Câu hỏi: 

Xin hỏi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho biết thành phần hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 08/11/2016
Hỏi TTHC - 08/11/2016