Skip to main content

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian họp kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XXI

Ngày đăng Thứ 3, 2018-11-27 13:45
Số ký hiệu: 123/TB-HĐND
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ 3, November 27, 2018 - 13:45
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-123-2018-542-signed.pdf
Người đăng