Skip to main content

Thay đổi thời gian họp UBND huyên tháng 8 năm 2018

Ngày đăng Thứ tư, 2018-08-22 07:38
Số ký hiệu: 770/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ 3, August 21, 2018 - 07:30
Người ký: Mai Xuân Vinh
File gắn: PDF icon cvct-770-2018-001-signed.pdf
Người đăng