Skip to main content

TBKL phiên tiếp dân ngày 29/12/2017

Ngày đăng Thứ hai, 2018-01-08 15:02
Số ký hiệu: 186/TB
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Giấy mời
Ngày ký: Thứ 7, December 30, 2017 - 15:00
Người ký: Mai Xuân Vinh
File gắn: PDF icon tbct-186-2017-085-signed.pdf
Người đăng