Skip to main content

TB xếp loại các xã, thị trấn

Ngày đăng Thứ tư, 2017-12-06 08:53
Số ký hiệu: 170/TB
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ 3, December 5, 2017 - 08:45
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-170-2017-151-signed.pdf
Người đăng