Skip to main content

TB lịch giám sát chuyên đề HĐND huyện

Ngày đăng Thứ tư, 2018-06-06 16:33
Số ký hiệu: 57/TB
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Thông báo
Ngày ký: Thứ tư, June 6, 2018 - 16:30
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
File gắn: PDF icon hdnd-57-2018-777-signed.pdf
Người đăng