Skip to main content

TB cơ cấu số lượng tiếp nhận giáo viên và hướng dẫn luân chuyển CBQL, GV, NV năm học 2018-2019

Ngày đăng Thứ 6, 2018-05-11 15:50
Số ký hiệu: 121/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Công văn
Ngày ký: Thứ 6, May 11, 2018 - 15:45
Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
File gắn: PDF icon img_1.pdf
Người đăng