Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng các khu dân cư có thành tích trong thực hiện xây dựng " Khu dân cư tự quản điểm" và thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày đăng Thứ hai, 2017-06-19 16:23
Số ký hiệu: 2909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, April 17, 2017 - 16:15
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-2909-2017-009-signed-yenthe.pdf
Người đăng