Skip to main content

QĐ V/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xâ dựng xã hội học tập của địa phương giai đoạn 2011-2016

Ngày đăng Thứ 3, 2017-10-03 14:54
Số ký hiệu: Quyết định số 4809/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ năm, September 21, 2017 - 15:00
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-5146-2017-557-signed-yenthe.pdf
Người đăng