Skip to main content

QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Ngày đăng Thứ 3, 2018-09-04 10:41
Số ký hiệu: 2961/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, July 30, 2018 - 10:45
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-2961-2018-269-signed-yenthe.pdf
Người đăng