Skip to main content

QĐ về việc khen thưởng các tập thể các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, phục vụ của HĐND huyện

Ngày đăng Thứ 3, 2018-09-04 10:12
Số ký hiệu: 342/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ hai, January 29, 2018 - 10:15
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-342-2018-198-signed-yenthe.pdf
Người đăng