Skip to main content

QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017

Ngày đăng Thứ 3, 2018-09-04 10:19
Số ký hiệu: 236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ 6, January 19, 2018 - 10:15
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-236-2018-101-signed-yenthe.pdf
Người đăng