Skip to main content

QĐ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến và khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Ngày đăng Thứ tư, 2017-09-06 07:51
Số ký hiệu: 162/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ 3, August 29, 2017 - 07:45
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon khen_thuong_nguoi_co_cong_tieu_bieu.signed.pdf
Người đăng