Skip to main content

QĐ khen thưởng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực hiện tột các chính sách thuế NN năm 2016 và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong vận động Tết vì người nghèo năm 2017

Ngày đăng Thứ hai, 2017-06-19 16:17
Số ký hiệu: 453/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Khen thưởng
Ngày ký: Thứ 6, February 17, 2017 - 16:15
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-453-2017-411-signed-yenthe.pdf
Người đăng