Skip to main content

QĐ BCĐ tổng điều tra dân số năm 2019

Ngày đăng Thứ 6, 2018-09-07 14:50
Số ký hiệu: 3601/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ký: Thứ 6, September 7, 2018 - 14:45
Người ký: Vũ Trí Hải
File gắn: PDF icon qdct-3601-2018-120-signed.pdf
Người đăng